دکتری استعداد درخشان : با پذیرش دانشجویان مقطع دکتری توسط دانشگاه‌ ها در سال آتی، آیین‌ نامه‌ جدید استعدادهای درخشان تنظیم می‌شود.

آیین نامه جدید پذیرش دکتری استعداد درخشان

شریعتی‌نیاسر، معاون آموزشی وزارت علوم در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه آیین‌نامه‌ استعدادهای درخشان مصوب شورای هدایت استعدادهای درخشان است، گفت: شورای هدایت استعدادهای درخشان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در این خصوص دانشجویان است که به علت درخواست دانشجویان در دو نوبت این طرح اصلاح شده و مجدداً برخی دانشگاه‌ها بر این باور هستند که ظرفیت‌شان را در این رابطه نمی‌توانند پر کنند.

وی افزود: این موضوع در دست بررسی است و اگر مراحل قانونی فراهم شود، ممکن است بتوانیم تعدیلی در دانشجویان اعمال کنیم تا متقاضیان از این فرصت استفاده کنند. نکته‌ی مهم این است که آیین‌‌نامه‌ی کنونی در سال بعد نمی‌تواند نافذ باشد زیرا از سال آینده پذیرش دکتری توسط دانشگاه‌ها انجام می‌شود.

شریعتی‌نیاسر افزود: البته باز هم امیدواریم آیین‌نامه‌ای برای سال آینده تنظیم کنیم تا بتوان استعدادهای درخشان را به دانشگاه‌ها معرفی کرد اما این آیین‌نامه‌ی کنونی برای سال آینده نمی‌تواند کارساز باشد.

آیین نامه جدید دکتری بدون آزمون

آیین نامه جدید پذیرش دکتری استعداد درخشان بدون آزمون دانشگاه‌ ها ۹۴ ۹۵ آیین نامه جدید دکتری استعداد درخشان آیین نامه جدید دکتری بدون آزمون ۹۵ شرایط جدید دانشگاه ها .

  • دکتری بدون آزمون ۹۵ ۹۴