مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از ثبت نام ۲۰۰ هزار نفر در آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۹۴ خبر داد.
دکتر حسین توکلی افزود: در این دوره ۲۰۱ هزار نفر و ۲۲۷ نفر در آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۹۴ ثبت نام کرده اند.

آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۹۴ روز ۱۵ اسفندماه برگزار می شود.