الگوی ساختاری مقالات آی اس آی

سایت آزمون دکتری (PhdAzmoon.Net) آموزش مقاله نویسی : الگوی ساختاری مقالات آی اس آی  : وش تدوین و نگارش مقالات آی اس آی
الگوی ساختاری یک مقاله پژوهشی با فرمتی که ژورنال آی اس آی قبول میکند به شرح زیر میباشد :
عنوان مقاله ۵-۱۵ کلمه
چکیده : ۲۵۰ -۲۰۰ کلمه
لغات کلیدی : ۶-۸ کلمه
مقدمه : ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ کلمه
مروری بر تحقیقات مرتبط و چهار چوب مفهومی تحقیق ۲۰۰۰ – 1000 کلمه
مروری بر تحقیق (Methodology) 1000 – 500
(نوع تحقیق ، جامعه تحقیق و نمونه برداری ، مشخصات شرکت کنندگان ، ابزار تحقیق – روش گرد آوری داده ها ، مسائل اخلاقی )
نتایج : ۱۰۰۰ – 1500
نتایج توصیفی – نتایج تحلیلی ( پاسخ به اهداف )
بحث و نتیجه گیری ۱۰۰۰-۱۵۰۰
(خلاصه نتایج ، مقایسه با نتایج دیگران ، محدودیتها و توصیه ها)
تعداد کل لغات برای یک مقاله آی اس ای ۴۰۰۰-۷۰۰۰ کلمه
منبع: سایت ایزی پیپر ( www.essaypaper.ir )

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون