سایت‌‌آزمون‌دکتری‌ ( www.PhdAzmoon.Net ) معرفی منابع کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی : منابع کارشناسی ارشد رشته علوم و تکنولوژی بذر

منابع کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر ۹۴

منابع کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات ( منابع ارشد اصلاح نباتاتمنابع ارشد زراعتمنابع ارشد علوم و تکنولوژی بذرمنابع ارشد کشاورزی اکولوژیک ، ارشد اگرواکولوژی )

مواد امتحانی و ضرایب کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات – علوم و تکنولوژی بذر
۱- زبان انگلیسی تخصصی و زبان انگلیسی عمومی ۲
۲- زراعت ۲
۳- فیزولوژی گیاهان زراعی ۲
۴- اکولوژی ۲
۵- بیو شیمی ۲
۶- کنترل و گواهی بذر ۴
نمونه سوالات دفترچه کنکور کارشناسی ارشد سراسری سالهای قبل علوم و تکنولوژی بذر

منابع مطالعاتی پیشنهادی برای کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر کد ۱۳۰۳ به صورت زیر است :
منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر

ضریب زراعت ۲

زراعت نباتات صنعتی ، خواجه‌پور ، خدابنده
زراعت عمومی ، استاد خواجه ‌پور
گیاهان زراعی ، ‌هادی کریمی
اصول و مبانی زراعت ، خواجه پور
زراعت در مناطق خشک ، عوض کوچکی
زراعت پورصالح ، خدابنده
جنبه‌ های فیزیولوژیکی زراعت دیم ، تالیف گوپتا
جزوه غلات
جزوه زراعت عمومی دانشگاه تهران
جزوه سوالات تستی زراعت عمومی

ضریب فیزیولوژی گیاهات زراعی ۲

فیزیولوژی گیاهان زراعی ترجمه سرمدنیا
مبانی فیزیولوژیکی رشد و نمو گیاهان زراعی مجتمع علوم زراعی آمریکا ترجمه عوض کوچکی
جزوه فیزیولوژی گیاهان زراعی پی اچ دی آزمون

ضریب اکولوژی ۲

بوم‌ شناسی میمندی‌ نژاد
مبانی اکولوژی کشاورزی عوض کوچکی

ضریب خاک شناسی ۲

مبانی خاک شناخت حق نیا
خاک شناسی عمومی محمودی

ضریب بیوشیمی ۲

جزوات و جزوه بیوشیمی
جزوه بیوشیمی کشاورزی
کتاب بیوشیمی

ضریب کنترل و گواهی بذر ۴

جزوات و جزوه کنترل و گواهی بذر دانشگاه های شهر تهران
جزوات و جزوه کنترل و گواهی بذر دانشگاه های شهرستانها
جزوه تایپی کنترل بذر
جزوه کنترل و گواهی بذر پی اچ دی آزمون

زبان انگلیسی عمومی و زبان انگلیسی تخصصی علوم و تکنولوژی بذر ۲

جزوه زبان انگلیسی عمومی پی اچ دی آزمون
جزوه لغات رشته علوم و تکنولوژی بذر
جزوه / کتاب زبان انگلیسی تخصصی علوم و تکنولوژی بذر
Agriculture I
Agriculure II
لغت : ۵۰۴ absolutely essntial words , TOFEL flash vocabulary
جزوه زبان عمومی پی اچ دی آزمون

جزوات کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر

جزوات و جزوه زبان انگلیسی تخصصی
جزوات و جزوه زبان انگلیسی عمومی
جزوات و جزوه زراعت
جزوات و جزوه فیزولوژی گیاهان زراعی
جزوات و جزوه اکولوژی
جزوات و جزوه بیو شیمی
جزوات و جزوه کنترل و گواهی بذر
نمونه سوالات دفترچه کنکور کارشناسی ارشد سراسری سالهای قبل علوم و تکنولوژی بذر

شما می توانید در این صفحه تجربیات خود را در خصوص رشته کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر با دیگران به اشتراک بگذارید.
توجه مهم منابع فوق صرفا پیشنهادی می باشد و تضمینی برای قبولی در ارشد (قبولی در آزمون کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر ) نمی باشد.
جهت کسب اطلاعات و دریافت منابع ارشد علوم و تکنولوژی بذر با تماس تلفنی از ساعت ۸ الی ۲۱ – ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹
در صورت منتظر شدن پشت خطوط توصیه می‌شود درخواست خود رابه شماره ۴۰۰|۴۴۰۰|۴۰۰|۱۰۰۰ پیامک نمائید.

انجمن مهندسی کشاورزی و منابع طبیعیانجمن زراعت انجمن اصلاح نباتاتانجمن کشاورزی اکولوژیک اگرواکولوژی انجمن علوم و تکنولوژی بذر

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,