منابع دکتری آلودگی های محیط زیست ۹۵-۹۶

۲۴۰۱ – دکتری سراسری مجموعه محیط زیست – آلودگی های محیط زیست
۱- زبان عمومی و تافل
۲- استعداد تحصیلی
۳- آلودگی آب و خاک
۴- آلودگی هوا
۵- مدیریت مواد زاید جامد
۶- آلودگی های صنعتی
– دفترچه کنکور دکتری سراسری سالهای قبل

امکان دارد وارد صفحه ای از سایت شده باشید که منابع یا مواد امتحانی موجود در صفحه قدیمی باشد ؛ اگر قصد خرید داشتید منابع و جزوات ارسالی طبق آخرین دفترچه کنکور برای شما ارسال می گردد.

جزوات دکتری آلودگیهای محیط زیست سراسری ۹۵-۹۶

جزوه استعداد تحصیلی
جزوه زبان انگلیسی عمومی
جزوه زبان عمومی تحصیلات تکمیلی
جزوه تافل
جزوه مدیریت مواد زاید جامد
جزوه مدیریت مواد زاید
جزوه پسماندهای صنعتی
جزوه آلودگی های صنعتی
جزوه آلودگی صنعتی
جزوه آلودگی آب و خاک
جزوه آلودگی آب
جزوه آلودگی خاک
جزوه آلودگی هوا
جزوه آلودگیهای هوا
جزوه روشهای کنترل آلودگی هوا

خرید منابع دکتری سراسری کشاورزی
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱