سایت‌‌آزمون‌دکتری‌ ( www.PhdAzmoon.Net ) معرفی منابع کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی : منابع کارشناسی ارشد مرتع داری
مهندسی منابع طبیعی – ارشد رشته مرتع داری کد (۱۳۰۱)
منابع کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری ( منابع ارشد رشته آبخیزداریمنابع ارشد رشته مرتعداری )

۱۳۰۱ – مواد امتحانی و ضرایب مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیز داری – گرایش مرتع داری
۱- زبان انگلیسی تخصصی و زبان انگلیسی عمومی ۲
۲- حفاظت خاک و آبخیز داری ۲
۳- مرتع داری ۳
۴- اصلاح و توسعه مراتع ۲
۵- شناسایی گیاهان مرتعی ۲
۶- ارزیابی و اندازه گیری مرتع ۳
نمونه سوالات دفترچه کنکور کارشناسی ارشد مرتع داری سراسری سالهای قبل

منابع پیشنهادی مطالعاتی آزمون ارشد مرتعداری

ضریب آبخیزداری و حفاظت خاک ۲
جزوه حفاظت خاک دکتر نخجوانی دانشگاه تهران
جزوه حفاظت خاک دکتر سلاجقه دانشگاه تهران
جزوه حفاظت خاک دکتر دستورانی ذانشگاه صنعتی اصفهان
جزوه آبخیز داری دکتر سلاجقه دانشگاه تهران
جزوه آبخیز داری دکتر نخجوانی دانشگاه تهران
جزوه آبخیز داری دکتر دستورانی دانشگاه صنعتی اصفهان

ضریب مرتعداری ۳

کتاب مرتع و مرتع داری دکتر مقدم
کتاب چرای دام در مرتع و چراگاه دکتر ارزانی
کتاب پایش برای اکولوژی و حفاظت
جزوه دکتر ارزانی دانشگاه تهران
جزوه مرتع داری پی اچ دی آزمون

ضریب اصلاح و توسعه مراتع ۲

کتاب اصلاح و توسعه مراتع دکتر آذرنیوند و زارع چاموکی
جزوه اصلاح مراتع دکتر آذرنیوند
جزوه اصلاح و توسعه مراتع پی اچ دی آزمون

ضریب ارزیابی و اندازه گیری مرتع ۳

جزوه اندازه گیری مرتع دکتر ارزانی
کتاب چرای دام در مرتع و چراگاه دکتر ارزانی
جزوه ارزیابی و اندازه گیری مرتع پی اچ دی آزمون

ضریب شناسایی گیاهان مرتعی ۲

کتاب پایش در اکولوژی و حفاظت دکتر ارزانی شناسایی گیاهان مرتعی
جزوه شناسایی گیاهان مرتعی ۱ آذر نیوند
جزوه شناسایی گیاهان مرتعی ۲ آذر نیوند
جزوه شناسایی گیاهان مرتعی پی اچ دی آزمون

زبان انگلیسی عمومی و زبان انگلیسی تخصصی مرتعداری ۲

جزوه زبان انگلیسی عمومی پی اچ دی آزمون
جزوه لغات رشته مرتعداری
جزوه زبان انگلیسی تخصصی مرتعداری

شما می توانید در این صفحه تجربیات خود را در خصوص رشته کارشناسی ارشد مرتع داری با دیگران به اشتراک بگذارید.
توجه مهم منابع فوق صرفا پیشنهادی می باشد و تضمینی برای قبولی در ارشد (قبولی در آزمون کارشناسی ارشد مرتع داری ) نمی باشد.
جهت کسب اطلاعات و دریافت منابع ارشد مرتع داری با تماس تلفنی از ساعت ۸ الی ۲۱ – ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹
در صورت منتظر شدن پشت خطوط توصیه میشود درخواست خود رابه شماره ۱۰۰۰۴۰۰۰۸۰۰۸۰۰ پیامک نمائید.
ارتباط با امور کاربران و ارسال سوالات و درخواستها              PhdAzmoon[at]gmail.com
فروشگاه پی اچ دی آزمون (کتاب،جزوه،سوال،بسته)    store.phdazmoon[at]gmail.com

انجمن مهندسی کشاورزی و منابع طبیعیانجمن رشته آبخیزداری انجمن رشته مرتعداری 

عضویت در خبرنامه  پی اچ دی آزمون – کارشناسی ارشد