سایت‌‌آزمون‌دکتری‌ ( www.PhdAzmoon.Net ) معرفی منابع کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی : منابع کارشناسی ارشد رشته اصلاح نباتات

منابع کارشناسی ارشد اصلاح نباتات ۹۴

منابع کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات ( منابع ارشد اصلاح نباتاتمنابع ارشد زراعتمنابع ارشد علوم و تکنولوژی بذرمنابع ارشد کشاورزی اکولوژیک ، ارشد اگرواکولوژی )

مواد امتحانی و ضرایب کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات – اصلاح نباتات
۱- زبان انگلیسی تخصصی و زبان انگلیسی عمومی ۲
۲- زراعت ۲
۳- طرح آزمایش های کشاورزی ۲
۴- ژنتیک ۳
۵- آمار و احتمالات ۲
۶- اصلاح نباتات ۳
نمونه سوالات دفترچه کنکور کارشناسی ارشد سراسری سالهای قبل اصلاح نباتات

منابع مطالعاتی پیشنهادی برای کارشناسی ارشد اصلاح نباتات کد ۱۳۰۳ به صورت زیر است :
منابع کنکور کارشناسی ارشد اصلاح نباتات

ضریب اصلاح نباتات ۳

جزوه اصلاح گیاهان زراعی ارزانی
جزوه اصلاح نباتات اهدایی
جزوه اصلاح نباتات زراعی یزدی صمدی و عبد میشانی
کتاب اصول اصلاح نباتات تألیف دکتر محمد فارسی دکتر عبدالرضا باقری جهاد دانشگاهی مشهد

ضریب ژنتیک ۳

کتاب ژنتیک ، اصول و مسائل تألیف : ویلیام د. استنسفیلد ترجمه محمد صبور – حمیده غروی – انتشارات فاطمی
کتاب مبانی ژنتیک آساد
کتاب اصول ژنتیک کاظمی
کتاب اصول ژنتیک تألیف دکتر بهمن یزدی صمدی دکتر بدرالدین ابراهیم سید طباطبایی انتشارات دانشگاه تهران

ضریب طرح آزمایشات ۲

جزوه طرح‌ های آزمایشی در علوم کشاورزی ، مصطفی ولیزاده ، محمد مقدم
جزوه طرح ‌های آزمایشی در علوم کشاورزی ، عبدالله بصیری
جزوه طرح‌ های آماری در کشاورزی ، مقدم، رضایی
کتاب طرح و تحلیل آزمایشات کشاورزی، آساد
جزوه طرح آزمایشات کشاورزی پی اچ دی آزمون

ضریب آمار و احتمالات ۲

کتاب مفاهیم آمار و احتمالات عبدالمجید رضایی
کتاب مفاهیم کاربردی آمار و احتمالات عبدالله زاده
کتاب مقدمه‌ أی بر آمار و احتمالات زالی- جعفری شبستری
کتاب آمار تجربی عمومی اهدایی
جزوه آمار و احتمالات در علوم کشاورزی و منابع طبیعی پی اچ دی آزمون

ضریب زراعت ۲

کتاب زراعت نباتات صنعتی ، خواجه‌پور ، خدابنده
جزوه زراعت عمومی خواجه ‌پور
جزوه گیاهان زراعی ‌هادی کریمی
جزوه اصول و مبانی زراعت خواجه پور
کتاب زراعت در مناطق خشک عوض کوچکی
کتاب زراعت پورصالح خدابنده
کتاب جنبه‌ های فیزیولوژیکی زراعت دیم تالیف گوپتا

زبان انگلیسی عمومی و زبان انگلیسی تخصصی اصلاح نباتات ۲

جزوه زبان انگلیسی عمومی پی اچ دی آزمون
جزوه لغات رشته اصلاح نباتات
Agriculture I
Agriculure II
لغت : ۵۰۴ absolutely essntial words , TOFEL flash vocabulary
جزوه زبان عمومی پی اچ دی آزمون
جزوه زبان انگلیسی تخصصی اصلاح نباتات

جزوات کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات – اصلاح نباتات

جزوات و جزوه زبان انگلیسی تخصصی
جزوات و جزوه زبان انگلیسی عمومی
جزوات و جزوه زراعت
جزوات و جزوه طرح آزمایش های کشاورزی
جزوات و جزوه ژنتیک
جزوات و جزوه آمار و احتمالات
جزوات و جزوه اصلاح نباتات
نمونه سوالات دفترچه کنکور کارشناسی ارشد سراسری سالهای قبل اصلاح نباتات

شما می توانید در این صفحه تجربیات خود را در خصوص رشته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات با دیگران به اشتراک بگذارید.
توجه مهم منابع فوق صرفا پیشنهادی می باشد و تضمینی برای قبولی در ارشد (قبولی در آزمون کارشناسی ارشد اصلاح نباتات ) نمی باشد.
جهت کسب اطلاعات و دریافت منابع ارشد اصلاح نباتات با تماس تلفنی از ساعت ۸ الی ۲۱ – ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹
در صورت منتظر شدن پشت خطوط توصیه می‌شود درخواست خود رابه شماره ۴۰۰|۴۴۰۰|۴۰۰|۱۰۰۰ پیامک نمائید.

انجمن مهندسی کشاورزی و منابع طبیعیانجمن زراعت انجمن اصلاح نباتاتانجمن کشاورزی اکولوژیک اگرواکولوژی انجمن علوم و تکنولوژی بذر

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,