برای تسویه بدهی به پایگاههای علمی به ۵۰ میلیون دلار نیاز داریم. معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: از دولت درخواست کردیم بودجه ای به صورت متمرکز برای تسویه حساب بدهی دانشگاه ها به پایگاه های علمی بین المللی در اختیار وزارت علوم قرار دهد.

وحید احمدی گفت: از دولت درخواست کرده ایم که مبلغ ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار را برای تسویه بدهی دانشگاه ها به پایگاه های بین المللی و پیش پرداخت برای دسترسی های جدید را به وزارت علوم اختصاص دهد.

وی با بیان اینکه بدهی دانشگاه ها به پایگاه های علمی مانند الزویر و اشپرینگر مربوط به سال های گذشته بوده است، تصریح کرد: امیدواریم دولت و مجلس کمک کنند تا موضوع بدهی دانشگاه ها به این پایگاه ها برطرف شود و ارتباط دانشگاه ها با این مراکز مجددا آغاز شود.

معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: طبق مذاکرات وزارت علوم با پایگاه های بین المللی علمی توافق بر پرداخت قسطی بدهی ها شد اما به دلیل مشکلات مربوط به تحریم امکان ارسال ارز به این شرکت ها وجود نداشت و امیدواریم با تغییراتی که به وجود آمده بتوانیم اقساط را پرداخت کنیم.

احمدی با اشاره به اینکه وزارت علوم به صورت مستقیم مسئول پرداخت بدهی دانشگاه ها به پایگاه های بین المللی علمی نیست، تصریح کرد: اما برای رفع مشکل دانشگاه ها در این حوزه این وزارتخانه از اعتبارات متمرکز خود بودجه ای را برای پرداخت این بدهی ها اختصاص داده است.

وی تاکید کرد: درحال حاضر تعداد اندکی از دانشگاه ها با پایگاه های علمی بین المللی ارتباط دارند و مابقی دانشگاه ها به دلیل بدهی نمی توانند با این مراکز در ارتباط باشند.

isi papers download

phdazmoon thomson reuters master journal list impact factor isi papers springerlink ieee elsevier wiley library science direct university download کتاب مقاله .