منابع دکتری بیماری شناسی گیاهی ۹۵-۹۶

۲۴۴۰ – بیماری شناسی گیاهی
۲۴۴۰ – دکتری سراسری بیماری شناسی گیاهی – دکتری بیماری شناسی گیاهی – دکتری قارچ شناسی – دکتری بیماری شناسی گیاهی – نماتولوژی – بیماری شناسی گیاهی – دکتری ویروس شناسی و بیماری های ویروسی و گیاهی – دکتری بیماری شناسی گیاهی – دکتری کنترل بیولوژیک و بیماری های گیاهی

امکان دارد وارد صفحه ای از سایت شده باشید که منابع یا مواد امتحانی موجود در صفحه قدیمی باشد ؛ اگر قصد خرید داشتید منابع و جزوات ارسالی طبق آخرین دفترچه کنکور برای شما ارسال می گردد.

دکتری بیماری شناسی گیاهی دانشگاه سراسری ۹۵-۹۶

۱- زبان انگلیسی عمومی و تافل
۲- استعداد تحصیلی
۳- بیماری های گیاهی
۴- مدیریت و کنترل بیولوژیک بیماری های گیاهی
۵- قارچ شناسی
۶- ویروس شناسی
۷- پروکاریوت های بیماریزای گیاهی و نماتدشناسی
– دفترچه کنکور دکتری سراسری

 

جزوات دکتری بیماری شناسی گیاهی

جزوه زبان انگلیسی عمومی
جزوه تافل
جزوه استعداد تحصیلی
جزوه بیماری های گیاهی
جزوه بیماریهای مهم گیاهان زراعی
جزوه بیماریهای مهم درختان میوه
جزوه بیماریهای صیفی و جالیز
جزوه مدیریت و کنترل بیولوژیک بیماری های گیاهی
جزوه قارچ شناسی
جزوه ویروس شناسی
جزوه ویروس شناسی گیاهی
جزوه پروکاریوت های بیماریزای گیاهی
جزوه نماتدشناسی
– دفترچه کنکور دکتری سراسری سالهای قبل

 

روش اول خرید نقدی، خرید حضوری محصولات سایت آزمون دکتری
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ تماس تلفنی مدیر فروش از ساعت ۸ الی ۲۱

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,