سایت‌‌آزمون‌دکتری‌ ( www.PhdAzmoon.Net ) منابع دکتری رشته های گروه علوم انسانی Humanities Human Sciences – آمادگی آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز گروه علوم انسانی

منابع رشته های امتحانی گروه دکتری علوم انسانی Humanities Human Sciences دانشگاه دولتی

منابع دکتری جغرافیا – جغرافیای سیاسی – ( سازمان سیاسی فضا – جنوب غرب آسیا ) – ۲۱۰۱
منابع دکتری جغرافیا – برنامه ریزی شهری – ۲۱۰۲
جغرافیا – برنامه ریزی روستایی (برنامه ریزی فضایی کارآفرینی مناطق روستایی – برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی – نظام سیاست گذاری در برنامه ریزی روستایی) – ۲۱۰۳
منابع دکتری ژئومورفولوژی ( مدیریت محیطی ، مخاطرات ژئومورفولوؤبک ، نظری ) – ۲۱۰۴
آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) ( تغییرات آب و هوایی ، آب و هواشناسی کشاورزی ، آب و هواشناسی ماهوره ای ، آب و هواشناسی شهری ، آب و هواشناسی دیرینه ، آب و هواشناسی سینوپتیک ، مخاطرات آب و هوایی ) – ۲۱۰۵
علوم اقتصادی کلیه گرایش ها ( علوم اقتصادی ( اقتصاد نظری – اقتصاد سنجی – اقتصاد پولی – اقتصاد اسلامی – اقتصاد بخش عمومی – اقتصاد توسعه اقتصادی – اقتصاد بین الملل – اقتصاد مالی – اقتصاد شهری و منطقه ای – اقتصاد منابع – سیر اندیشه های اقتصادی – نظام های اقتصادی ) – اقتصاد (اقتصاد سلامت ) – ۲۱۰۶
منابع دکتری تاریخ – تاریخ اسلام – ۲۱۰۷
تاریخ – تاریخ بعد از اسلام ( تاریخ ( تاریخ ایران بعد از اسلام ) تاریخ انقلاب اسلامی – تاریخ محلی – تاریخ علم دوره اسلامی – تاریخ تشیع اثنی و عشری – ایران شناسی ) – ۲۱۰۸
منابع دکتری تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام – ۲۱۰۹
علوم اجتماعی ( جامعه شناسی (جامعه شناسی اقتصادی و توسعه ، جامعه شناسی فرهنگی ، گروه های اجتماعی ، جامعه شناسی سیاسی ، جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران ، توسعه اجتماعی – روستایی ) ، رفاه اجتماعی ، جامعه شناسی و توسعه اجتماعی روستایی ، سیاست گذاری فرهنگی ، دانش اجتماعی مسلمین ، مردم شناسی ) – ۲۱۱۰
منابع دکتری جمعیت شناسی – ۲۱۱۱
منابع دکتری مددکاری اجتماعی – ۲۱۱۲
منابع دکتری حقوق عمومی – ۲۱۱۳
منابع دکتری حقوق جزا و جرم شناسی ( حقوق جزا و جرم شناسی – فقه و حقوق جزا – جرم و جرم یابی ) – ۲۱۱۴
منابع دکتری حقوق بین الملل عمومی – ۲۱۱۵
منابع دکتری حقوق خصوصی – ۲۱۱۶
مجموعه علوم سیاسی ( علوم سیاسی ، اندیشه سیاسی ، جامعه شناسی سیاسی ، مسائل ایران ، سیاستگذاری عمومی ) روابط بین الملل – مطالعات منطقه ای ( خاورمیانه ، آسیای مرکزی و قفقاز ، اروپا ، آمریکای شمالی ) – مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی ( اندیشه سیاسی رهبران انقلاب اسلامی ، بازتاب انقلاب اسلامی در جهان اسلام ، جامعه شناسی سیاسی جمهوری اسلامی ایران ، آینده پژوهی انقلاب اسلامی ) – مطالعات آمریکای شمالی – ۲۱۱۷
مدیریت کلیه گرایش ها ( مدیریت بازرگانی – مدیریت دولتی – مدیریت فناوری اطلاعات – مدیریت – مدیریت رسانه ای – مدیریت گردشگری – سیاست گذاری علم و فناوری – خرفه ای مدیریت – مدیریت سازمان های دولتی ایران – مدیریت استراتژیک – مدیریت پیشگیری از جرم – مدیریت توسعه ) – ۲۱۱۸
حسابداری – ۲۱۱۹
علم اطلاعات و دانش شناسی ( بازیابی اطلاعات و دانش – مدیریت اطلاعات و دانش ) – ۲۱۲۰
فلسفه ( فلسفه دین – فلسفه منطق – فلسفه اخلاق – فلسفه اخلاق تطبیق – فلسفه علم و فناوری – فلسفه (فلسفه دین ) – فلسفه و کلام اسلامی – فلسفه حقوق – فلسفه فیزیک ) – ۲۱۲۱
منابع دکتری فلسفه تعلیم و تربیت – ۲۱۲۲
منابع دکتری برنامه ریزی درسی – ۲۱۲۳
منابع دکتری مدیریت آموزشی – ۲۱۲۴
منابع دکتری روانشناسی تربیتی – ۲۱۲۵
منابع دکتری تکنولوژی آموزشی – ۲۱۲۶
آموزش عالی (مدیریت آموزش عالی – اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی – برنامه ریزی توسعه اموزش عالی – برنامه ریزی درسی در آموزشی عالی – فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالی ) – ۲۱۲۷
منابع دکتری روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی – ۲۱۲۸
منابع دکتری مشاوره – ۲۱۳۰
منابع دکتری علوم ارتباطات – فرهنگ و ارتباطات – ۲۱۳۱
منابع دکتری سنجش و اندازه گیری – ۲۱۳۲
روان شناسی ( روان شناسی عمومی – روان شناسی بالینی – روان شناسی سلامت ) – ۲۱۳۳
باستان شناسی ( پیش از تاریخ – دوران تاریخی – دوران اسلامی ) – ۲۱۳۴
منابع دکتری محیط زیست – برنامه ریزی – ۲۱۳۵
منابع دکتری کارآفرینی – ۲۱۳۶
منابع دکتری آینده پژوهی – ۲۱۳۷
الهیات – علوم قرآن و حدیث ( الهیات و معارف اسلامی – علوم و قرآن حدیث – علوم و معارف نهج البلاغه – علوم قران و حدیث – تفسیر تطبیقی ) – ۲۱۳۸
الهیات – فقه و مبانی حقوق اسلامی ( الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی – فقه و حقوق اسلامی – فقه و حقوق جزا – فقه و مبانی حقوق اسلامی و اندیشه امام خمینی (ره) – الهیات و معارف اسلامی و ارشاد ) – ۲۱۳۹
الهیات – ادیان و عرفان ( الهیات و معارف اسلامی – ادیان و عرفان – مطالعات تطبیقی ادیان (الهیات مسیحی ) – مطالعات تطبیقی و مذاهب اسلامی – عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی (ره) – عرفان و تصوف – تصوف و عرفان اسلامی ) – ۲۱۴۰
منابع دکتری الهیات – تاریخ و تمدن اسلامی – ۲۱۴۱
کلام کلیه گرایش ها ( مذاهب کلامی – شیعه شناسی – فلسفه و کلام اسلامی – دین پژوهی – حکمت متعالیه – کلام امامیه ( امامت ) – کلام ( فلسفه دین – کلام تطبیقی – ادیان غیر ابراهیمی – کلام اسلامی – یهود و مسیحیت ) – ۲۱۴۳
منابع دکتری فقه شافعی – ۲۱۴۴
منابع دکتری مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز – ۲۱۴۵
منابع دکتری حقوق نفت و گاز – ۲۱۴۶
منابع دکتری اقتصاد نفت و گاز – ۲۱۴۷
سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی ( سنجش از دور ، سامانه اطلاعات جغرافیایی ) – ۲۱۴۸
مالی ( مهندسی مالی ، بانکداری ، مالی بین المللی ، بیمه ، حقوق مالی ) – ۲۱۴۹
مطالعات زنان ( حقوق زن در اسلام ) – ۲۱۵۰
مدرسی معارف اسلامی ( مبانی نظری در اسلام – اخلاق اسلامی ، تاریخ تمدن اسلامی ، انقلاب اسلامی ایران ، قرآن و متون اسلامی ) – ۲۱۵۱
تربیت بدنی – مدیریت ورزشی (مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی ، مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی ، مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش ) – ۲۱۵۲
تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی ( فیزیولوژی ورزشی عصبی عضلانی ، فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس ، بیوشیمی و متابولیسم ورزشی ) – ۲۱۵۳
تربیت بدنی – آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ( حرکات اصلاحی ، امدادگر ورزشی ، تربیت بدنی ویژه ) – ۲۱۵۴
تربیت بدنی – رفتار حرکتی (رشد حرکتی ، یادگیری حرکتی ، کنترل حرکتی ، آموزش تربیت بدنی ) – ۲۱۵۵
تربیت بدنی – بیومکانیک ورزشی – ۲۱۵۶

منابع دکتری رشته های گروه علوم انسانی

منابع دکتری رشته های گروه علوم انسانی بصورت تایپی و دستنویس

سوالات دکتری رشته های گروه علوم انسانی

سوالات دکتری رشته های گروه علوم انسانی را می توانید خریداری نمایید سالهای ۹۰ تا ۹۴

منابع کتاب دکتری رشته های گروه علوم انسانی

منابع کتاب دکتری رشته های گروه علوم انسانی ؛ لیست کتابهای درخواستی خودتان را برای ما ارسال نمایید ؛ کتاب ها با قیمت روی جلد برای شما ارسال میگردد + ۶ % از کل هزینه خریداری شده برای جبران هزینه های تهیه و ارسال کتب.

سایت آزمون دکتری www.PhdAzmoon.net  بخش دکتری علوم انسانی در خدمت شماست.