سایت‌‌آزمون‌دکتری‌ ( www.PhdAzmoon.Net ) منابع دکتری رشته های گروه علوم پایه Basic Sciences – آمادگی آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز گروه علوم پایه

منابع رشته های امتحانی گروه دکتری علوم پایه Basic Sciences دانشگاه دولتی

منابع آزمون دکتری رشته علوم زمین شناسی چینه و فسیل شناسی – ۲۲۰۱
منابع آزمون دکتری رشته علوم زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی – ۲۲۰۳
منابع آزمون دکتری رشته علوم زمین شناسی آب شناسی – ۲۲۰۴
منابع آزمون دکتری رشته علوم زمین شناسی مهندسی – ۲۲۰۵
منابع آزمون دکتری رشته علوم زمین شناسی زیست محیطی – ۲۲۰۶
منابع آزمون دکتری رشته علوم زمین شناسی پترولوژی – ۲۲۰۸
منابع آزمون دکتری رشته علوم زمین شناسی اقتصادی – ۲۲۰۹
منابع آزمون دکتری رشته علوم زمین شناسی تکتونیک – ۲۲۱۰
منابع آزمون دکتری رشته شیمی – شیمی فیزیک – ۲۲۱۱
منابع آزمون دکتری رشته شیمی – شیمی آلی – ۲۲۱۲
منابع کنکور دکتری رشته شیمی – شیمی تجزیه – ۲۲۱۳
منابع کنکور دکتری رشته شیمی – شیمی معدنی – ۲۲۱۴
منابع کنکور دکتری رشته شیمی – شیمی کاربردی – ۲۲۱۵
منابع کنکور دکتری رشته فیتو شیمی – ۲۲۱۸
منابع کنکور دکتری رشته هواشناسی – ۲۲۱۹
منابع دکتری زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی – ۲۲۲۰
منابع دکتری زیست شناسی – سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی ( سیستماتیک گیاهی ، بوم شناسی گیاهی ( اکولوژی گیاهی ) – ۲۲۲۱
منابع دکتری زیست شناسی – سلولی و تکوینی گیاهی – ۲۲۲۲
منابع دکتری زیست شناسی – سلولی و مولکولی – ۲۲۲۶
منابع دکتری زیست شناسی – ژنتیک مولکولی – ۲۲۲۸
منابع دکتری رشته زیست شناسی – میکروبیولوژی – ۲۲۲۹
منابع دکتری رشته علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری – ۲۲۲۳
منابع دکتری رشته علوم جانوری – بیوسیستماتیک جانوری – ۲۲۲۴
منابع کنکور دکتری رشته علوم جانوری – تکوینی – ۲۲۲۵
منابع کنکور دکتری رشته بیوشیمی – ۲۲۲۷
منابع کنکور دکتری رشته بیوفیزیک – ۲۲۳۰
منابع دکتری رشته زیست فناوری میکروبی – ۲۲۳۱
منابع کنکور دکتری رشته آمار – ۲۲۳۲
منابع دکتری رشته ریاضی – ریاضی محض ( جبر ، آنالیز ، هندسه (توپولوِژی ) – ۲۲۳۳
منابع دکتری رشته ریاضی – ریاضی کاربردی – ۲۲۳۴
منابع کنکور دکتری رشته فیزیک دریا – ۲۲۳۵
منابع دکتری رشته زیست شناسی دریا ( جانوران دریا ، بوم شناسی دریا ) – ۲۲۳۶
منابع دکتری رشته علوم و فناوری نانو – نانو فیزیک ( نانوفیزیک ، نانو ساختارها ) – ۲۲۳۷
منابع دکتری رشته فیزیک (فیزیک تمامی گرایشها ، فیزیک محاسباتی ) – ۲۲۳۸
منابع کنکور دکتری رشته فوتونیک – ۲۲۳۹
منابع کنکور دکتری رشته ژئوفیزیک – لرزه شناسی ۲۲۴۰
منابع کنکور دکتری رشته ژئوفیزیک – زلزله شناسی – ۲۲۴۱
منابع کنکور دکتری رشته ژئوفیزیک – الکترومغناطیس – ۲۲۴۲
منابع کنکور دکتری رشته ژئوفیزیکگرانی سنجی – ۲۲۴۳
منابع دکتری علوم و فناوری نانو – نانو شیمی ( نانوشیمی نظری ، نانوپلیمر ، نانو نواد معدنی ، نانو سوپرا مولکول ) – ۲۲۴۴
منابع دکتری ریززیست فناوری ( نانوبیوتکنولوژی ) – ۲۲۴۵
منابع دکتری رشته بیوانفورماتیک – ۲۲۴۶
منابع دکتری رشته علوم کامپیوتر – ۲۲۴۷
منابع دکتری علوم شناختی ( مدل سازی شناختی ، زبان شناختی ، علوم اعصاب شناختی ، روان شناسی شناختی ) – ۲۲۴۸

منابع دکتری رشته های گروه علوم پایه

منابع دکتری رشته های گروه علوم پایه ؛ جزوات اساتید و دانشجویان بصورت تایپی و دستنویس از طریق پست پیشتاز یا ایمیل فایل PDF برای مشتریان ارسال میگردد.

سوالات دکتری رشته های گروه علوم پایه

سوالات دکتری رشته های گروه علوم پایه را می توانید خریداری نمایید سالهای ۹۰ تا ۹۴ از طریق پست پیشتاز یا ایمیل فایل PDF برای مشتریان ارسال میگردد.

منابع کتاب دکتری رشته های گروه علوم پایه

منابع کتاب دکتری رشته های گروه علوم پایه ؛ لیست کتابهای درخواستی خودتان را برای ما ارسال نمایید ؛ کتاب ها با قیمت روی جلد برای شما ارسال میگردد + ۶ % از کل هزینه خریداری شده برای جبران هزینه های تهیه و ارسال کتب.

سایت آزمون دکتری www.PhdAzmoon.net  بخش دکتری علوم پایه در خدمت شماست.

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,