سایت‌‌آزمون‌دکتری‌ ( www.PhdAzmoon.Net ) منابع دکتری کشاورزی منابع طبیعی Agriculture Natural Resources – آمادگی آزمون دکتری سراسری نیمه متمرکز گروه کشاورزی و منابع طبیعی ۹۵-۹۶

منابع رشته های امتحانی گروه دکتری کشاورزی و منابع طبیعی ۹۵-۹۶ Agriculture Natural Resources دانشگاه دولتی

منابع آزمون دکتری ۹۵ رشته محیط زیست – آلودگی های محیط زیست – ۲۴۰۱ (منابع کنکور دکترا طبق آخرین دفترچه کنکور و مواد درسی اعلام شده ارسال میگردد ؛ بطور مثال در سال ۹۵ رشته های محیط زیست در یک مجموعه قرار گرفته اند فقط با یک کد مشترک ۲۴۰۱- منابع آزمون دکتری محیط زیست ۹۵-۹۶ )
منابع آزمون دکتری ۹۵ رشته محیط زیست – تنوع زیستی – ۲۴۰۲
منابع آزمون دکتری ۹۵ رشته محیط زیست – آمایش محیط زیست – ۲۴۰۳
منابع آزمون دکتری ۹۵ رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم ( طراحی ماشین های کشاورزی – انرژی های تجدید پذیر – فناوری پس از برداشت ) – ۲۴۰۴
منابع آزمون دکتری ۹۵ رشته مکانیزاسیون کشاورزی – ۲۴۰۵
منابع آزمون دکتری ۹۵ رشته علوم باغبانی – سبزیکاری و فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها – ۲۴۰۶
منابع آزمون دکتری ۹۵ رشته علوم باغبانی – میوه کاری – فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه – ۲۴۰۷
منابع آزمون دکتری ۹۵ رشته علوم باغبانی – گیاهان زینتی – ۲۴۰۸
منابع دکتری ۹۵ رشته علوم باغبانی – گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای و فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی – ۲۴۰۹
منابع دکتری ۹۵ رشته علوم باغبانی – بیوتکنولوژِی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی – ۲۴۱۱
منابع دکتری ۹۵ رشته علوم و صنایع غذایی – تکنولوژی مواد غذایی – ۲۴۱۲
منابع دکتری ۹۵ رشته علوم و صنایع غذایی – میکروبیولوژی مواد غذایی – ۲۴۱۳
منابع دکتری ۹۵ رشته علوم و صنایع غذایی – شیمی مواد غذایی – ۲۴۱۴
منابع دکتری ۹۵ رشته علوم و صنایع غذایی – مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی – ۲۴۱۵
منابع دکتری ۹۵ رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی ( سیاست و توسعه کشاورزی – اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی – بازاریابی محصولات کشاورزی – اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست ) – ۲۴۱۶
منابع دکتری ۹۵ رشته فراورده های چند سازه چوب – ۲۴۱۸
منابع دکتری ۹۵ رشته صنایع خمیر و کاغذ – ۲۴۱۹
منابع دکتری ۹۵ رشته علوم خاک – بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک – ۲۴۲۰
منابع دکتری ۹۵ رشته علوم خاک – فیزیک و حفاظت خاک – ۲۴۲۱
منابع دکتری ۹۵ رشته علوم خاک – پیدایش و رده بندی خاک – ۲۴۲۲
منابع دکتری ۹۵ رشته علوم خاک – شیمی و حاصلخیزی خاک – ۲۴۲۳
منابع دکتری ۹۵ رشته فیزیولوژی دام – ۲۴۲۴
منابع دکتری ۹۵ رشته تغذیه دام – ۲۴۲۵
منابع دکتری ۹۵ رشته اصلاح نژاد دام – ۲۴۲۶
منابع دکتری ۹۵ رشته آبیاری و زهکشی – ۲۴۲۷
منابع دکتری ۹۵ رشته سازه های آبی – ۲۴۲۸
منابع دکتری ۹۵ رشته مهندسی منابع آب – ۲۴۲۹
منابع دکتری ۹۵ رشته هواشناسی کشاورزی – ۲۴۳۰
منابع دکتری ۹۵ رشته اصلاح نباتات -۲۴۳۱
منابع دکتری ۹۵ رشته زراعت – ۲۴۳۲
منابع دکتری ۹۵ رشته علوم علفهای هرز – ۲۴۳۴
منابع دکتری ۹۵ رشته بیوتکنولوژی کشاورزی – ۲۴۳۵
منابع دکتری ۹۵ رشته بوم شناسی زراعی – ۲۴۳۶
منابع دکتری ۱۳۹۵ رشته ترویج و آموزش کشاورزی – ۲۴۳۷
منابع دکتری ۱۳۹۵ رشته توسعه کشاورزی – ۲۴۳۸
منابع دکتری ۱۳۹۵ رشته حشره شناسی کشاورزی – ۲۴۳۹
منابع دکتری ۹۵ رشته بیماری شناسی گیاهی ( قارچ شناسی و بیماری شناسی گیاهی – نماتولوژی گیاهی – ویروس شناسی و بیماری های ویروسی گیاهی – پربوکاریوت های بیماری زای گیاهی – کنترل بیولوژیک بیماری های گیاهی ) – ۲۴۴۰
منابع دکتری ۹۵ رشته علوم جنگل – جنگلداری و مسائل اقتصادی – اجتماعی جنگل – ۲۴۴۱
منابع دکتری ۹۵ رشته علوم جنگل – مهندسی جنگل – ۲۴۴۲
منابع دکتری ۹۵ رشته علوم جنگل – جنگل شناسی و اکولوژی جنگل – ۲۴۴۳
منابع دکتری ۹۵ رشته تکثیر و پرورش آبزیان – ۲۴۴۴
منابع کنکور دکتری ۹۵ رشته شیلات – عمل آوری – ۲۴۴۵
منابع کنکور دکتری ۹۵ رشته شیلات – تولید و بهره برداری – ۲۴۴۷
منابع کنکور دکتری ۹۵ رشته علوم مرتع – ۲۴۴۸
منابع کنکور دکتری ۹۵ رشته بیابان زدایی – ۲۴۴۹
منابع کنکور دکتری ۹۵ رشته علوم و مهندسی آبخیزداری ( آب – زمین ) – ۲۴۵۰
منابع کنکور دکتری ۹۵ رشته کشاورزی هسته ای – ۲۴۵۱
منابع کنکور دکتری ۹۵ رشته علوم طیور – ۲۴۵۲
منابع کنکور دکتری ۹۵ رشته بیولوژی و آناتومی چوب – ۲۴۵۳

منابع کنکور دکترا طبق آخرین دفترچه کنکور و مواد درسی اعلام شده ارسال میگردد.

منابع دکتری رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی ۹۵-۹۶

منابع دکتری رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی ؛ جزوات اساتید و دانشجویان بصورت تایپی و دستنویس ؛  از طریق پست پیشتاز یا ایمیل فایل PDF برای مشتریان ارسال میگردد.

سوالات دکتری رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی

سوالات دکتری رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی را می توانید خریداری نمایید سالهای ۹۰ تا ۱۳۹۴ ؛ سوال های دکترای کشاورزی ؛ از طریق پست پیشتاز یا ایمیل فایل PDF برای مشتریان ارسال میگردد.

منابع کتاب دکتری رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی ۹۶-۹۵

منابع کتاب دکتری رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی؛ لیست کتابهای درخواستی خودتان را برای ما ارسال نمایید ؛ کتاب ها با قیمت روی جلد برای شما ارسال میگردد + ۶ % از کل هزینه خریداری شده برای جبران هزینه های تهیه و ارسال کتب . ارسال کتاب های مرجع و مکمل به تمام  نقاط کشور.

سایت آزمون دکتری www.PhdAzmoon.net  بخش دکتری کشاورزی و منابع طبیعی در خدمت شماست.

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,