پذیرش دکتری برای نیمسال دوم در پردیس دانشگاه اصفهان

سایت آزمون دکتری (phdazmoon.net  ) پذیرش دکترای پردیس ها : پردیس دانشگاه اصفهان در مقطع دکتری در رشته مهندسی برق-مخابرات با شرایط ذیل دانشجو میپذیرد:
پذیرش دانشجو از طریق قبولی در آزمون اختصاصی/مصاحبه در رشته مهندسی برق- مخابرات ۲ نفر میباشد.

زمان برگزاری آزمون | مصاحبه پردیس دانشگاه اصفهان

زمان برگزاری آزمون | مصاحبه ۱۲ و ۲۰ دی ماه در محل پردیس دانشگاه اصفهان میباشد.

ثبت نام پردیس دانشگاه اصفهان

به گزارش سایت آزمون دکتری متقاضیان با مراجعه به سایت ui.ac.ir/pardis برای ثبت نام اینترنتی و ارسال مدارک از تاریخ ۹۲/۹/۲۹ تا تاریخ ۹۲/۱۰/۱۳ فرصت دارند.

پذیرش دانشجو در تکمیل ظرفیت پردیس دانشگاه اصفهان – نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۳-۹۲

اطلاعیه پردیس دانشگاه اصفهان برای پذیرش دانشجو در مقطع دکتری
اطلاعیه پردیس دانشگاه اصفهان برای پذیرش دانشجو در مقطع کار‌شناسی ارشد