سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net ) راه اندازی دوره های دکتری در دانشگاه ها :  شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم با ایجاد ۱۶رشته تحصیلی دوره دکتری در دانشگاه های کشور موافقت کرد. این شورا با درخواست تاسیس رشته‌های تحصیلی دکتری آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایشات آب و هواشناسی کشاورزی و مخاطرات طبیعی، دکتری محیط زیست آلودگی محیط زیست، دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی، دکتری علوم و صنایع غذایی گرایشات شیمی مواد غذایی و میکروبیولوژی مواد غذایی، دکتری زراعت فیزیولوژی گیاهان زراعی و دکتری علوم باغبانی میوه کاری در دانشگاه ملایر به صورت پژوهش محور و دکتری آینده پژوهی در پژوهشکده مهندسی بحران‌های طبیعی و پدافند غیرعامل شاخص پژوه به صورت پژوهش محور موافقت کرد.
همچنین شورای گسترش آموزش عالی ایجاد رشته‌های تحصیلی دوره دکتری فلسفه علوم اجتماعی در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، دکتری علوم جنگل در دانشگاه ایلام، دکتری مهندسی نفت در دانشگاه صنعت نفت، دکتری سیاست دفاعی، دکتری مدیریت استراتژیک، تهدیدات و دکتری امنیت ملی در دانشگاه جامع امام حسین (ع) و دکتری مهندسی فناوری اطلاعات در دانشگاه تربیت مدرس را تصویب کرد.

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون