سایت آزمون دکتری (PhdAzmoon.Net) : رئیس پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان گفت: فرهنگ سازی حضور بخش خصوصی در حوزه آموزش عالی ضروری است و راهکار نیل به شعار سال حضور بخش خصوصی در عرصه آموزش عالی است که این علاوه بر توسعه اقتصادی، در فرهنگ تعلیم و تربیت در دانشگاهها تحول ایجاد می کند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان، دکتر امیر محمود زاده با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۳ از سوی مقام معظم رهبری با عنوان ” اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی” با تاکید بر نقش دانشگاه ها، دانشجویان، پژوهشگران و جامعه علمی کشور در تحقق این شعار گفت: پرورش نیروی انسانی متخصص و ماهر و تولید علم نافع و توسعه اقتصاد دانش بنیان از رسالت های مهم دانشگاه ها و آموزش عالی به شمار می رود و بدون شک برای تحقق توسعه فرهنگی، اقتصادی و سیاست های اقتصاد مقاومتی ، عزم ، اراده و خودباوری ملی جهت رسیدن به خودکفایی اقتصادی لازم است.
محمودزاده ادامه داد: نقش پژوهش و تحقیق و ایجاد فناوری های بومی و ملی که به دست دانشجویان، پژوهشگران و دانشمندان ایرانی ایجاد می شود در این زمینه موثر و مفید فایده است.
وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین راهبردها برای تسهیل این فرآیند حضور قدرتمند بخش خصوصی در زمینه پژوهش و تحقیق برای شکل گیری پژوهش اقتصادی است، خاطرنشان کرد: پول‎هایی که هر ساله واسطه تحصیل دانشجویان ایرانی در مقاطع تحصیلات تکمیلی در خارج از کشور به جیب کشورهای مختلف می رود، می‎تواند در جهت رشد و توسعه علمی کشور و پرورش دانشجویان با بار علمی بالا در داخل کشور صرف و به کار گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه ضروری است با تصویب قوانین و تسهیل آیین‌‏نامه‎ها، ورود بخش خصوصی در حوزه آموزش عالی بیش از پیش فراهم شود، ادامه داد: اگرچه آموزش عالی تنها بخشی است که با وجود ضرورت حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاری در این حیطه، هنوز زمینه فرهنگ سازی لازم و ایجاد قوانین و آئین نامه هایی برای تسهیل ورود بخش خصوصی به آموزش عالی ، تحقیق و پژوهش ایجاد نشده است
رئیس پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان با اشاره به این موضوع که متاسفانه حتی دانشگاهیان و بدنه دانشگاهی کشور ترجیح می دهند در حیطه هایی خارج از زمینه پژوهش و آموزش عالی سرمایه گذاری کنند ادامه داد: این امر نمایانگر این است که سرمایه گذاری بخش خصوصی در پژوهش و آموزش عالی هنوز فرهنگ سازی لازم نشده است.
وی با بیان اینکه، تقریبا اغلب کشورهاي جهان در حال محدود کردن حوزه اقدامات دولتي به نفع بخش خصوصی با درگیرتر نمودن بيشتر بخش خصوصی در آموزش عالی هستند، افزود: مفهوم آموزش عالی خصوصی واژه جدیدی نیست و در بسیاری از کشورهای آسیایی چون ژاپن و کره جنوبی آموزش عالی خصوصی هسته مرکزی آموزش عالی در این کشور ها را تشکیل می دهد.
محمود زاده با اشاره به مزایای خصوصی سازی ادامه داد: ظهور اقتصاد مبتنی‌ بر دانش و ظهور فناوری‌های جدید، گرایش به امر خصوصی‌سازی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در امر پژوهش فواید توجه به خصوصی سازی در بخش آموزش عالی است، از همین روی بسیاری از دولت‌ها تاكنون در رویارویی با افزایش دائمی هزینه‌های آموزش‌عالی، رشد بخش خصوصی را همواره تایید و تشویق کرده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه حضور بخش خصوصی در آموزش عالی، بار مالی بر دوش دولت ندارد، اظهار کرد: در حال حاضر دولت بخش خصوصی را رقیب خود می‎داند، این در حالی است که بخش خصوصی می‏‌تواند به عنوان کمک‌کار دولت در حوزه‎های مختلف به ویژه در حوزه پیشبرد اهداف آموزش عالی که سبب توسعه کشور می‌شود، حضور موثر داشته باشد.

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون