صندوق رفاه دانشجویان دستورالعمل پرداخت وام دانشجویان روزانه دکتری را به دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و موسسات زیر مجموعه خود ارسال و از آنها خواست تا لیست دانشجویان دارای شرایط را به این صندوق اعلام کنند.

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم دستورالعمل و فرم‌های پرداخت وام ویژه دانشجویان روزانه دکتری را به دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و موسسات زیر مجموعه خود ارسال و از آنها خواست تا لیست دانشجویان دارای شرایط را به این صندوق اعلام کنند.

بنابراین گزارش، طبق اعلام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تنها به دانشجویانی که حداقل ۲سال تحصیلی به فراغت از تحصیل آنها باقی مانده باشد، وام تعلق می‌گیرد.

همچنین دریافت‌کنندگان پژوهانه و دانشجویانی که بدهی معوقه به صندوق رفاه دانشجویان نیز نمی‌توانند از این وام استفاده کنند.

لازم به ذکر است، پرداخت وام پس از بررسی لیست و استعلام از مراجع ذیصلاح صورت می‌گیرد و ثبت‌نام دانشجویان و ارسال لیست توسط دانشگاه‌ها به صندوق رفاه به منزله موافقت با پرداخت وام نیست.

وام دانشجویان دکتری روزانه دانشگاه دولتی وزارت علوم دستور العمل پرداخت

دستور العمل پرداخت وام دانشجویان روزانه دکتری اعلام شد وام دکتری روزانه دولتی وام دانشجویان دکتری روزانه وام دانشجویان دکتری دانشگاه دولتی وام دانشجویان دکتری وزارت علوم وام وزارت علوم به دانشجویان دکتری :

  • وام دکتری
  • وام وزارت علوم برای دانشجویان دکتری
  • شرایط دریافت وام دکتری روزانه دانشگاه های دولتی چیست؟