سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net )   آزمون دکتری ۹۳ : رئیس مرکز آموزشهای عالی آزاد و آموزشهای عالی خاص دانشگاه علمی کاربردی از اجرای طرح انعقاد قرارداد یکسان میان موسسات آموزش عالی و دانشپذیران خبر داد.

علی معصومیان در این باره، گفت: به منظور کاهش اختلافات احتمالی میان موسسات آموزش عالی و دانشپذیران، پیش نویس طرح انعقاد قراردادهای یکسان برای تمام موسسات آموزش عالی با دانشپذیران تهیه شده است.

وی در توضیح بیشتر، اظهار داشت: هم اکنون ۱۴۳ موسسه آموزش عالی آزاد مجوز قانونی فعالیت دارند که از این تعداد ۱۰۹ موسسه فعال اند اما این موسسات بنا بر میل و اقتضای خود اقدام به انعقاد قرار داد با دانشپذیران می کنند که گاهی اوقات اختلافاتی میانشان به وجود می آید.

وی تاکید کرد: در این قراردادها حقوق دانشپذیران آنطور که مد نظر مرکز است لحاظ نشده و یک طرفه است.

به گفته رئیس مرکز آموزشهای عالی آزاد و عالی خاص، پیش نویس قراردادی که مرکز در حال تنظیم است کاملاً با حقوق قانونی دانشپذیران تطابق دارد و در صورت بروز هر اتفاقی، حقوق داوطلبان در آن رعایت می شود.

وی خاطرنشان کرد: این قرارداد یکسان و استاندارد آماده است تا اختلافات احتمالی میان دانشپذیران و موسسات را برطرف کند.

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون

موسسات آموزش عالی آزاد دانشپذیران موسسات آموزش عالی کشور

قرارداد یکسان موسسات آموزش عالی کشور و دانشپذیران – موسسات آموزش عالی آزاد کشور و حقوق دانشپذیران – مرکز آموزشهای عالی آزاد دانشگاه علمی کاربردی طرح قرارداد .
آخریت اخبار آزمون دکتری در سایت دکتریپی اچ دی آزمون ” سایت آزمون دکتری دانشگاه ها .