سایت آزمون دکتری ( PhdAzmoon.Net ) جذب هیات علمی : به استحضار مي رساند پژوهشگاه شاخص پژوه در نظر دارد از اساتيد و دانش آموختگان مقطع دكتراي رشته هاي عمران (سازه – زلزله) – جغرافيا (برنامه ريزي شهري – مخاطرات محيطي – اقليم شناسي– مديريت (منابع انسانيآينده پژوهي – كارآفريني) – مهندسي شيمي (بهداشت و محيط زيستجذب عضوهيئت علمي نمايد، لذا از تمامي اساتيدمحترم علاقه مند خواهشمند است در صورت تمايل، درخواست كتبي به همراه رزومه علمي خود را از طريق نمابر به دبيرخانه پژوهشگاه يا پست الكترونيكي info@bpshakhespajouh.ac.ir ارسال فرمايند.

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون

فراخوان جذب هبات علمی دانشگاه

فراخوان جذب هبات علمی دانشگاه – جذب عضو هیات علمی عمران سازه زلزله مدیریت منابع انسانی آینده پژوهی جغرافیا اقلیم برنامه ریزی مخاطرات محیط زیست مهندسی شیمی PhD 93 94 .

 • فراخوان جذب هبات علمی دانشگاه دکتری عمران سازه
 • فراخوان جذب هبات علمی دانشگاه دکتری عمران زلزله
 • فراخوان جذب هبات علمی دانشگاه دکتری مهندسی شیمی
 • فراخوان جذب هبات علمی دانشگاه دکتری محیط زیست
 • فراخوان جذب هبات علمی دانشگاه دکتری بهداشت و محیط زیست
 • فراخوان جذب هبات علمی دانشگاه دکتری جغرافیا برنامه ریزی شهری
 • فراخوان جذب هبات علمی دانشگاه دکتری جغرافیا مخاطرات محیطی
 • فراخوان جذب هبات علمی دانشگاه دکتری جغرافیا اقلیم شناسی
 • فراخوان جذب هبات علمی دانشگاه دکتری مدیریت منابع انسانی
 • فراخوان جذب هبات علمی دانشگاه دکتری مدیریت کارآفرینی
 • فراخوان جذب هبات علمی دانشگاه دکتری آینده پژوهی
 • آخرین اخبار جذب هیات علمی دانشگاه

سایت جذب هبات علمی