سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net )  آزمون دکتری ۹۳ :وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نحوه عملیاتی شدن سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها را تشریح کرد.

دکتر رضا فرجی‌دانا با بیان اینکه چهار گروه برای عملیاتی کردن این سند پیش‌بینی شده است، گفت: مسئول زیر نظام آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که سایر معاونان آموزشی نهادهای دیگر که در شورا مشارکت دارند نیز در آن عضو هستند.

وی افزود: مسئول زیر نظام پژوهشی نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور است که سایرین با آن همکاری می‌کنند.

وزیر علوم با بیان اینکه مسئول زیر نظام فرهنگی و تربیتی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌هاست، تصریح کرد: معاونان فرهنگی وزارتخانه‌های مربوطه نیز در این کارگروه عضو هستند. همچنین مسئولیت زیر نظام مدیریتی این سند نیز با دانشگاه آزاد اسلامی است.

فرجی‌دانا درباره احتمال تغییرات در سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها، گفت: یکی از وظایف این کارگروه‌ها این است که اصلاحات احتمالی را به صحن شورا بیاورند تا انجام شود.

سرنوشت رشته‌های مورد مناقشه وزارت بهداشت

وی همچنین درباره سرنوشت رشته‌های پزشکی که بین وزارت علوم و بهداشت مورد مناقشه بود، اظهار کرد: کارگروهی بین معاونت آموزشی وزارتین علوم و بهداشت تشکیل شده که درباره رشته‌هایی که محل بحث است، صحبت و تصمیم‌گیری کند.

وزیر علوم خاطر نشان کرد: هر تصمیمی که این کارگروه بگیرد، اجرا می‌شود که ممکن است این رشته‌ها زیر نظر وزارت علوم یا وزارت بهداشت بماند.

نحوه انتخاب رئیس دانشگاه تهران

فرجی‌دانا همچنین درباره تعیین رئیس دانشگاه تهران، تصریح کرد: شورایی از منتخبین دانشگاه برای معرفی گزینه‌های رئیس جدید شکل خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه حکم سرپرستی برای افراد در قانون شش ماه پیش‌بینی شده است، گفت: هر چه زودتر این شورا به نتیجه برسد و افرادی را به ما پیشنهاد دهد، پس از انجام مراحل، یکی از این افراد را برای دانشگاه تهران معرفی می‌کنیم.

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون