سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net ) رشته های جدید آزمون دکتری  : شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم با ایجاد 29 رشته تحصیلی مقطع دکتری در دانشگاه‌ های کشور موافقت کرد.

رشته های جدید آزمون دکتری دانشگاه‌ های کشور

این شورا با ایجاد رشته‌های تحصیلی مقطع دکتری بیماری شناسی گیاهی گرایش ویروس‌شناسی و دکتری بیماری‌های ویروس گیاهی و دکتری سازه‌های آبی در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دکتری علوم و صنایع غذایی و دکتری زبان شناسی همگانی در دانشگاه شیراز، دکتری مهندسی عمران (کلیه گرایش‌ها) و دکتری مهندسی فناوری اطلاعات IT (کلیه گرایش‌ها) در دانشگاه قم به صورت نوبت دوم و 20 درصد ظرفیت روزانه موافقت کرد.
همچنین این شورا با ایجاد رشته‌های دکتری اصلاح نباتات و دکتری علوم جنگل گرایش جنگلداری در دانشگاه ارومیه، دکتری شیمی تجزیه در دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، دکتری الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در دانشگاه سمنان، دکتری بیوتکنولوژی میکروبی و دکتری علوم قرآن و حدیث در دانشگاه الزهرا(س)، دکتری زبان و ادبیات فارسی گرایش حماسی در دانشگاه فردوسی، دکتری زبان و ادبیات عربی در دانشگاه خلیج فارس، دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی در دانشگاه تبریز، دکتری شیلات در دانشگاه گیلان، دکتری مردم شناسی در دانشگاه تهران و مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی در دانشگاه شاهد موافقت کرد.
موافقت با ایجاد رشته‌های تحصیلی مقطع دکتری پژوهش محور روان شناسی عمومی، فرهنگ و ارتباطات، دکتری سنجش و اندازه‌گیری، دکتری مشاوره، دکتری روان شناسی تربیتی، دکتری کتابداری و اطلاع رسانی، دکتری فلسفه هنر، دکتری جغرافیای سیاسی، دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، دکتری مدیریت رساله‌ای، دکتری جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی فرهنگی، دکتری زبان و ادبیات عرب و دکتری زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه بین‌المللی غیردولتی غیرانتفاعی امام رضا (ع) از دیگر مصوبات شورای گسترش آموزش عالی است.

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون

رشته های جدید آزمون دکتری دانشگاه‌ های کشور در آزمون دکتری 94 93

رشته های جدید آزمون دکتری دانشگاه‌ های کشور | ظرفیت های جدید آزمون دکتری 94 93 دانشگاه‌ های کشور | کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دکتری دانشگاه‌ فردوسی دکتری دانشگاه‌ تهران دکتری دانشگاه‌ شریف دکتری دانشگاه‌ اصفهان دکتری دانشگاه‌ شیراز