سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net ) آزمون دکتری ۹۳ :شورای گسترش با پذیرش دانشجو در سه دوره دکتری فلسفه تعلیم و تربیت جایگزین تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، برنامه ریزی درسی و فقه و حقوق جزا به عنوان جایگزین دوره دکتری فقه و حقوق اسلامی موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، شورای گسترش وزارت علوم تحقیقات و فناوری با راه اندازی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت جایگزین تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش در دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتری برنامه ریزی درسی در دانشگاه الزهرا (س) و دکتری فقه و حقوق جزا به عنوان جایگزین دوره دکتری فقه و حقوق اسلامی در دانشگاه خوارزمی موافقت کرد.

این سه دانشگاه‌ می‌توانند امسال در دوره های دکتری مذکور اقدام به پذیرش دانشجو کنند.

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون

ظرفیت جدید آزمون دکتری ۹۳

رشته های جدید دکتری ۹۳-۹۴ راه اندازی سه رشته دکتری جدید در علوم انسانی برای آزمون دکتری ۹۳ – ۹۴ | ظرفیت جدید آزمون دکتری ۹۳ پذیرش دانشجو در دوره دکتری فلسف تاریخ دوره دکتری فلسفه تعلیم و تربیت تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، برنامه ریزی درسی و فقه و حقوق دوره دکتری فقه و حقوق اسلامی در آزمون دکتری ۹۳ | آخرین  اخبار دکتری ۹۳ و آزمون دکتری دانشگاه آزاد در سایت آزمن دکتری پیگیر باشید.