سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net )  آزمون دکتری ۹۴  : اولین دانشجوی دکتری گرایش بیومکانیک ورزشی کشور از دانشگاه خوارزمی فارغ التحصیل شد.

علی عباسی اولین دانشجوی دکتری فارغ التحصیل در گرایش بیومکانیک ورزشی داخل کشور با موفقیت از پایان نامه خود دفاع کرد.

دکتر محمدرضا دهخدا – رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گفت: علی عباسی دانشجوی دکتری بیومکانیک ورزشی این دانشگاه با موفقیت از پایان نامه خود دفاع کرد.

وی عنوان پایان نامه را « تاثیر کشش استاتیک و دینامیک عضلات اندام تحتانی بر تغییرپذیری و پایداری دینامیک موضعی پارامترهای کینماتیکی و فعالیت عضلانی در حین رکاب زدن در مردان جوان سالم فعال با تاکید بر وهله های زمانی» اعلام کرد.

رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی افزود: پروفسور حیدر صادقی استاد راهنما و دکتر مهدی زمانیان و دکتر انوشیروان کاظم نژاد اساتید مشاور علی عباسی بودند که وی را در این راه یاری کردند.

علی عباسی رتبه اول آزمون دکتری بیومکانیک ورزشی را در سال ۱۳۸۹ داراست وی عضو استعداد درخشان دانشگاه خوارزمی است.

از سوابق علمی این فارغ التحصیل دانشگاه خوارزمی می توان به ۸ مقاله ISI ، ۱۵مقاله علمی _ پژوهشی ISC – و سخنرانی و ارائه پوستر در بیش از ۳۰ همایش داخلی اشاره کرد.

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون

دکتری بیومکانیک ورزشی

دکتر علی عباسی اولین دانشجوی دکتری بیومکانیک ورزشی کشور از دانشگاه خوارزمی فارغ التحصیل شد. موضوغ پایان نامه دکتری بیومکانیک ورزشی – رتبه اول آزمون دکتری بیومکانیک ورزشی .

  • دکتری بیومکانیک ورزشی
  •  پایان نامه دکتری بیومکانیک ورزشی دانشگاه خوارزمی
  • موضوغ پایان نامه دکتری بیومکانیک ورزشی دکتر علی عباسی