سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net ) بورس دکتری ۹۳ مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان گفت: اداره کل بورس سازمان امور دانشجویان در حال رسیدگی به پرونده دانشجویان بورسیه ای است که دوره قبل بدون ضوابط کامل علمی وارد دانشگاه شده بودند و به زودی راهکاری برای آن پیش بینی خواهد کرد.

احمد غلامی درباره آخرین وضعیت ۳ هزار دانشجوی بورسیه ای که بدون رعایت ضوابط کامل علمی وارد دانشگاه شده بودند گفت: این مساله هفته گذشته با کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شد و رئیس سازمان امور دانشجویان گزارشی از وضعیت این دانشجویان به کمسیون مذکور ارایه داد.

وی ادامه داد: حدود ۳ هزار دانشجوی دکتری در دوره قبل بدون آزمون بورسیه شده بودند که البته براساس آیین نامه آن دوره این مساله ممکن بود اما مساله اینجاست که برخی از این دانشجویان درحالی پذیرش شده اند که شرایط آن با آیین نامه آن دروه نیز سازگاری ندارند.

مدیرکل بورس و اعزام سازمان امور دانشجویان تصریح کرد: از ۳ هزار دانشجوی مذکور پرونده بیش از ۸۰۰ دانشجو با آیین نامه و مقررات دوره پیش مطابقت ندارد به طوریکه بیش از ۵۰۰ نفر از این دانشجویان دارای مشکل معدل و حدود ۳۰۰ نفر نیز از نظر سن دچار مشکل هستند.

وی ادامه داد: لیستی از تعداد این دانشجویان و مشکل پرونده ای آن ها تهیه و به کمیسیون آموزش نیز ارایه شده است و کمیسیون آموزش با جدیت این مساله را پیگیری می کند که سازمان امور دانشجویان نیز از آن استقبال می کند.

غلامی تاکید کرد: در حال حاضر اداره کل بورس درصدد است راهکاری را پیش بینی کند که هم قوانین و مقررات معتبر بماند و هم دانشجو زیاد متضرر نشود.

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون

بورسیه دانشجوی دکتری بدون آزمون

بورسیه دانشجوی دکتری بدون آزمون ،بدون شرط معدل و شرایط سنی – بورس و اعزام دانشجویان به خارج از کشور – بورسیه تحصیلی بدون مصاحبه علمی پژوهشی