سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net ) : مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم از سردرگمی دانشگاهها در اجرای آیین نامه های ابلاغ شده و اصلاح آیین نامه استعدادهای درخشان خبر داد.
عبدالرحیم نوه ابراهیم با بیان اینکه برخی آیین نامه های آموزشی برای دانشجویان و به خصوص دانشگاهها سردرگمی ایجاد کرده است، گفت: در این زمینه، آیین نامه ابلاغ شده استعدادهای درخشان برای دانشجویان مشکلاتی در اجرا ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: تتظیم، اصلاح، بازنگری و یک دست کردن این آیین نامه ها به شرط عدالت و پوشش هر چه بیشتر خواسته های دانشجویان به خصوص استعدادهای درخشان در دستور کار قرار دارد.

@PhdTelegram تلگرام دکتری 

مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم درباره ایجاد دفتر استعدادهای درخشان که پیش از این قرار بود توسط معاون سابق آموزشی این وزارتخانه اجرایی شود، اظهار داشت: این تصمیمات چندین بار تغییر کرد و به این دلیل که با آغاز سال تحصیلی روبرو شدیم موجب سردرگمی دانشگاهها شد و تصمیم گیریها را سخت کرد.

نوه ابراهیم افزود: برای سال تحصیلی آینده، برررسی این آیین نامه در دستور کار قرار گرفته و با معاونان آموزشی دانشگاهها برای یکدست شدن آن و بازنگری به منظور رفع ایرادات،چندین جلسه خواهیم داشت.

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون

آیین نامه استعداد درخشان دکتری ۹۳

آیین نامه استعداد درخشان دکتری ۹۳ | تتظیم، اصلاح آیین نامه استعداد درخشان دکتری ۹۳ | بازنگری و یک دست کردن آیین نامه استعداد درخشان دکتری ۹۳ – ۹۴ PhD 93-94 آخرین اخبار دکتری سراسری و دکتری دانشگاه آزاد را از سایت آزمون دکتری پیگیر باشید.

 • آیین نامه استعداد درخشان دکتری ۹۳
 • استعداد درخشان دکتری ۹۳
 • آیین نامه جدید استعداد درخشان دکتری ۹۳
 • دکتری استعداد درخشان ۹۳-۹۴
 • پذیرش استعداد درخشان دکتری ۹۳-۹۴
 • پذیرش دکتری استعداد درخشان ۹۳
 • استعداد درخشان دکتری ۹۳-۹۴
 • آیین نامه جدید استعداد درخشان
 • دکتری استعداد درخشان ۹۴
 • استعداد درخشان دکتری سال ۹۳
 • آیین نامه استعداد درخشان دکتری
 • ثبت نام دکتری استعداد درخشان ۹۳
 • قانون جدید استعداد درخشان دکتری
 • استعداد درخشان دانشگاه تهران ۹۳
 • ثبت نام استعداد درخشان دکتری ۹۳
 • آیین نامه جدید استعداد درخشان دکتری
 • آیین نامه استعدادهای درخشان دکتری
 • دکتری بدون آزمون استعداد درخشان ۹۳-۹۴
 • پذیرش دانشجوی دکتری استعداد درخشان ۹۲-۹۳
 • فراخوان دانشگاه ها برای جذب دانشجویان استعداد درخشان در سال ۹۳-۹۴
 • آیین نامه جدید استعدادهای درخشان ۹۳-۹۴
 • آیین نامه استعداد درخشان ۹۳
 • دکتری استعداد درخشان دانشگاه تهران ۹۳-۹۴
 • نحوه پذیرش دانشجویان استعداد درخشان درمقطع دکتری (PHD) سال ۹۳-۹۴
 • آیین نامه جدید دکتری استعداد درخشان
 • دکتری استعداد درخشان ۹۳
 • ثبت نام استعدادهای درخشان دکتری ۹۳
 • آیین نامه جدید استعدادهای درخشان
 • ثبت نام استعداد درخشان دانشگاه تبریز
 • آیین نامه جدید دکتری استعداد درخشان ۹۳
 • استعدادهای درخشان ۹۳-۹۴
 • نتایج ازمون استعداد های درخشان ۹۳
 • ۹۳-۹۴استعداد درخشان دانشگاه رازی
 • دکترای استعداد درخشان ۹۳-۹۴
 • آیین نامه جدید دکتری بدون آزمون ۹۳-۹۴
 • دکترا بدون کنکور استعداد درخشان
 • آیین نامه استعداد درخشان دکتری ۹۳-۹۴
 • ثبت نام دکتری استعدادهای درخشان ۹۳
 • ایین نامه بدون ازمون phd 93
 • استعداد درخشان دکترا ۹۳
 • استعداد درخشان دانشگاه تهران دکتری ۹۳-۹۴
 • استعداد درخشان دکتری ۹۳
 • زمان ثبت نام استعداد درخشان دکتری ۹۳
 • آخریین تغییرات استعداد درخشان دکتری
 • فراخوان پذیرش دکتری تخصصی استعدادهای درخشان در سال ۹۳-۹۴
 • استعداد های درخشان ۹۳-۹۴
 • آخرین خبر استعداد های درخشان ۹۳-۹۴
 • استعداد درخشان دکتری ۹۳-۹۴ دانشگاه تبریز
 • آیین نامه جدید استعداد درخشان دکتری سال ۹۳
 • استعداد درخشان دکتری ۹۳ دانشگاه اصفهان