پذیرش دانشجوی کار‌شناسی در پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سایت آزمون دکتری ( www.phdazmoon.net ) پذیرش دانشجوی کارشناسی : دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای نیمسال اول تحصیلی ۹۴-۹۳ در مقطع کار‌شناسی از طریق آزمون سراسری برای پردیس‌ های بین الملل دانشجو می‌پذیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، لیست دوره ‌ها و رشته‌ های مورد پذیرش همراه با ظرفیت در دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش اعلام شده است.

پذیرش دانشجو در پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پذیرش دانشجو در پردیس بین الملل صرفا از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش صورت می‌پذیرد.

شهریه تحصیلی پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر
در صورت به حد نصاب نرسیدن ظرفیت‌ های اعلام شده در هر رشته – گرایش، کلاس آن رشته – گرایش تشکیل نخواهد شد. شهریه تحصیلی مطابق مصوبه هیئت امنا این دانشگاه است.

فاقد امکانات خوابگاهی، رفاهی و کمک هزینه‌های تحصیلی مسکن و تغذیه
دانشگاه صنعتی امیرکبیر فاقد امکانات خوابگاهی، رفاهی و کمک هزینه‌های تحصیلی مسکن و تغذیه برای پذیرفته شدگان دوره‌ های پردیس بین الملل است.

تدریس به زبان انگلیسی

کلیه دوره‌های پردیس بین الملل دانشگاه در مقاطع مختلف به زبان انگلیسی ارائه می‌شود.