معاون آموزشی وزیر علوم بیان کرد: مدت هاست درخواست حذف واژه غیرانتفاعی از موسسات غیردولتی را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کرده ایم.

دکتر شریعتی در این باره توضیح داد: این درخواست فعلا در دست بررسی است و امیدوارم با انجام آن موافقت شود؛ چرا که در این صورت دغدغه بسیاری از مدیران غیردولتی از باب اینکه اگر مشکلی پیش آید سرمایه آنها چه می شود، حل خواهد شد.