سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی فرانسه

در مشاهده تصاویر مشکل دارید؟ لطفا اینجا کلیک کنید

چاپ مقالات کنفرانس در مجلات ISI , ISC

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت وعلوم انسانی

۲۸ شهریورماه -پاریس/فرانسه
با سخنرانی اساتید دانشگاه های فرانسه و جهان

با ارائه گواهینامه بین المللی Oxford Cert

ثبت نام به صورت حضوری و غیر حضوری

مهلت ارسال اصل مقالات: ۱۰ شهریور۹۵
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی France Paris 1464365319831.jpg
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی France Paris 1464365319992.jpg
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی France Paris 1464365320013.jpg
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی France Paris 1464365424031.jpg
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی France Paris 1464365424052.jpg
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی France Paris 1464365424083.jpg
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی France Paris 1464365532421.jpg
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی France Paris 1464365532432.jpg
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی France Paris 1464365532453.jpg
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی France Paris 1464365652062.jpg
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی France Paris 1464365652062.jpg
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی France Paris 1464365652062.jpg
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی France Paris 1464365652062.jpg
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی France Paris 1464365652062.jpg