سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net ) اعتراض : دانشجویان دانشگاه علوم اقتصادی در اعتراض به ادغام با دانشگاه خوارزمی امروز تجمعی برگزار کردند.

دانشجویان دانشگاه علوم اقتصادی امروز ساعت ۱۰ در اعتراض به ادغام با دانشگاه خوارزمی در مقابل این دانشگاه تجمع کردند.

مهمترین دغدغه دانشجویان دانشگاه علوم اقتصادی ادامه تحصیل و مدارک فارغ التحصیلی است.

در این تجمع حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ دانشجویان حضور داشتند. همچنین رئیس پیشین دانشگاه علوم اقتصادی و معاونین دانشگاه نیز در میان دانشجویان حاضر شده و شرایط موجود را مبنی بر قانونی بودن ادغام توضیح می دادند.

 

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون