سایت‌‌آزمون‌دکتری‌ ( www.PhdAzmoon.Net ) معرفی منابع کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی : منابع کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی

منابع کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی

آبیاری و زهکشی – سازه های آبی – مهندسی منابع آب ۱۳۰۲
منابع کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کشاورزی آب ( منابع ارشد آبیاری و زهکشیمنابع ارشد سازه های آبیمنابع ارشد مهندسی منابع آب منابع ارشد هواشناسی کشاورزی )

مواد امتحانی و ضرایب آزمون کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی کد رشته ۱۳۰۲
۱- زبان انگلیسی تخصصی و زبان انگلیسی عمومی ۲
۲- ریاضیات ۲
۳- هیدرولیک و هیدرولیک انهار ۲
۴- رابطه آب خاک و گیاه ۲
۵- سیستم های آبیاری ۳
۶- مهندسی زهکشی ۳
نمونه سوالات دفترچه کنکور کارشناسی ارشد سراسری آبیاری و زهکشی سالهای قبل

ضریب ریاضیات ۲

کتاب ریاضیات دیفرانسیل دکتر مسعود نیکوکار
کتاب ریاضی جلد ۱و۲ توماس
کتاب ریاضی نیکوکار جلد ۱ و۲
تست ریاضی کارشناسی ارشد رشته های آبیاری و زهکشی تاسیسات آبیاری ، سازه های آبی ، منابع آب ، محمدجواد تفکری ، محمدمهدی فولادی
جزوه ریاضی عمومی ۱ و ۲ پی اچ دی آزمون

ضریب هیدرولیک و هیدرولیک انهار ۲

کتاب هیدرولیک جلیل ابریشمی
کتاب هیدرولیک مقصودی
جزوه هیدرولیک انهار

ضریب رابطه آب و خاک و گیاه ۲

کتاب رابطه آب و خاک و گیاه
جزوات و جزوه رابطه آب و خاک و گیاه

ضریب سیستمهای آبیاری ۳

کتاب سیستمهای آبیاری
جزوات و جزوه سیستمهای آبیاری

ضریب مهندسی زهکشی ۳

کتاب مهندسی زهکشی
جزوات و جزوه مهندسی زهکشی

زبان انگلیسی عمومی و زبان انگلیسی تخصصی آبیاری و زهکشی ۲

جزوه زبان انگلیسی عمومی پی اچ دی آزمون
جزوه لغات رشته آبیاری و زهکشی
جزوه زبان انگلیسی تخصصی آبیاری و زهکشی

جزوات کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آب

جزوات و جزوه زبان انگلیسی تخصصی
جزوات و جزوه زبان انگلیسی عمومی
جزوات و جزوه ریاضیات
جزوات و جزوه هیدرولیک و هیدرولیک انهار
جزوات و جزوه رابطه آب خاک و گیاه
جزوات و جزوه سیستم های آبیاری
جزوات و جزوه مهندسی زهکشی
نمونه سوالات دفترچه کنکور کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی سراسری سالهای قبل

شما می توانید در این صفحه تجربیات خود را در خصوص رشته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی با دیگران به اشتراک بگذارید.
توجه مهم منابع فوق صرفا پیشنهادی می باشد و تضمینی برای قبولی در ارشد (قبولی در آزمون کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی ) نمی باشد.
جهت کسب اطلاعات و دریافت منابع ارشد آبیاری و زهکشی با تماس تلفنی از ساعت ۸ الی ۲۱ – ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹
در صورت منتظر شدن پشت خطوط توصیه می‌شود درخواست خود رابه شماره ۴۰۰|۴۴۰۰|۴۰۰|۱۰۰۰ پیامک نمائید.

انجمن مهندسی کشاورزی و منابع طبیعیانجمن رشته آبیاری و زهکشیانجمن رشته سازه های آبیانجمن رشته مهندسی منابع آبانجمن رشته هواشناسی کشاورزی