پژوهشگاه شاخص پژوه برگزار می کند:

همایش ملی فرآوری پتانسیل های ژئوپلیتیکی توسعه در کرانه های اقیانوسی جنوب شرق ایران

( رهیافتی نوین برای پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی )
۲۸ و ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۵-تهران- برج میلاد
Iran Southeast Coastal Development Potentials
A New Approach to Connect National Economy with Global Economy

از کلیه پژوهشگران، اساتید و صاحب نظران دعوت می شود نسبت به ارسال مقالات خود تا ۹۵/۰۵/۱۵ با مراجعه به سایت همایش های پژوهشگاه شاخص پژوه به آدرس www.shakhespajouhconference.ir  یا دبیرخانه همایش به آدرس تهران، خیابان سمیه، نبش خیابان پورموسی، پلاک۲۷۲ اقدام نمایند.

اعضای کمیته علمی همایش:

دکتر عیسی ابراهیم زاده، دکتر رضا اله وردی زاده، دکتر اصغر افتخاری، دکتر امیر محمودزاده، دکتر سیروس شفقی، دکتر بیک محمدی، دکتر ایران غازی، دکتر محمد حسین پاپلی یزدی، دکتر محسن جانپرور، دکتر حسین حاتمی نژاد، دکتر محمد رضا حافظ نیا، دکتر ابراهیم رومینا، دکتر محمد زارع، دکتر هادی زرقانی، دکتر حبیب اله سیاری، دکتر اصغر ضرابی، دکتر حسین نگارستان،دکتر فرزاد تعویذی،عبدالرضا فرجی راد، دکتر مراد کاویانی راد، ، دکتر حسین نگارش

دبیر کمیته علمی: دکتر محمد رضا حافظ نیا

شماره تماس:۸۸۹۱۸۶۴۰- ۰۲۱

نمابر: ۸۸۹۱۸۶۵۰-۰۲۱

همایش ملی فرآوری پتانسیل های ژئوپلیتیکی توسعه در کرانه های اقیانوسی جنوب شرق ایران

همایش ملی فرآوری پتانسیل های ژئوپلیتیکی توسعه در کرانه های اقیانوسی جنوب شرق ایران

همایش ملی فرآوری پتانسیل های ژئوپلیتیکی توسعه در کرانه های اقیانوسی جنوب شرق ایران

همایش ملی فرآوری پتانسیل های ژئوپلیتیکی توسعه در کرانه های اقیانوسی جنوب شرق ایران

همایش ملی فرآوری پتانسیل های ژئوپلیتیکی توسعه در کرانه های اقیانوسی جنوب شرق ایران

همایش ملی فرآوری پتانسیل های ژئوپلیتیکی توسعه در کرانه های اقیانوسی جنوب شرق ایران