جایگاه ورزش همگانی در سلامت و شادی شهروندان منطقه ۲ شهر تهران در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۸۹ توسط شهرداری تهران و شرکت اندیشه سرای شهر، تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات جایگاه ورزش همگانی در سلامت و شادی شهروندان منطقه ۲ شهر تهران مراجعه فرمایید.


حوزه های تحت پوشش: ورزش و تربیت بدنی
برگزار کننده: شهرداری تهران
سایر برگزار کنندگان: شرکت اندیشه سرای شهر، تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: تهران
جایگاه ورزش همگانی در سلامت و شادی شهروندان منطقه 2 شهر تهران محورهای همایش:
نقش ورزش همگانی در سلامت گروه های مختلف اجتماعی در منطقه ۲
عوامل اجتماعی مؤثر بر ارتقای ورزش همگانی در منطقه ۲
بررسی نقش تعاملی سازمان های دولتی ، سازمان های مردم نهاد و اداره ورزش شهرداری تهران منطقه ۲ در جهت توسعه ورزش همگانی در سطح منطقه
نقش ورزش در توسعه روابط اجتماعی در بین شهروندان ساکن در محلات منطقه ۲
بررسی نیازهای ورزش و تفریحی شهروندان ساکن در منطقه ۲ به تفکیک سن و جنس

تاریخ برگزاری:
۱۸ بهمن ۱۳۸۹

مهلت ارسال اصل مقالات:

۱۸ دی ۱۳۸۹

مهلت ثبت نام در کنفرانس:

۱۸ بهمن ۱۳۸۹