در مشاهده تصاویر مشکل دارید؟ لطفا اینجا کلیک کنید

چاپ مقالات کنفرانس در مجلات  ISI , ISC 

 سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری، شهرسازی ومحیط زیست پایدار

۲۰-۲۱  تیرماه -رم /ایتالیا
با  سخنرانی اساتید دانشگاه های ایتالیا و جهان

 با ارائه گواهینامه بین المللی Auspalian Universal Academy 

ثبت نام به صورت حضوری و غیر حضوری

مهلت ارسال اصل مقالات: ۸ تیر۹۵

سومین کنفرانس بین المللی عمران, معماری, شهرسازی و محیط زیست پایدار - ایتالیا رم -1
سومین کنفرانس بین المللی عمران, معماری, شهرسازی و محیط زیست پایدار - ایتالیا رم -2
سومین کنفرانس بین المللی عمران, معماری, شهرسازی و محیط زیست پایدار - ایتالیا رم -3
سومین کنفرانس بین المللی عمران, معماری, شهرسازی و محیط زیست پایدار - ایتالیا رم -4
سومین کنفرانس بین المللی عمران, معماری, شهرسازی و محیط زیست پایدار - ایتالیا رم -5
سومین کنفرانس بین المللی عمران, معماری, شهرسازی و محیط زیست پایدار - ایتالیا رم -6
سومین کنفرانس بین المللی عمران, معماری, شهرسازی و محیط زیست پایدار - ایتالیا رم -7
سومین کنفرانس بین المللی عمران, معماری, شهرسازی و محیط زیست پایدار - ایتالیا رم -8
سومین کنفرانس بین المللی عمران, معماری, شهرسازی و محیط زیست پایدار - ایتالیا رم -9
سومین کنفرانس بین المللی عمران, معماری, شهرسازی و محیط زیست پایدار - ایتالیا رم -10
سومین کنفرانس بین المللی عمران, معماری, شهرسازی و محیط زیست پایدار - ایتالیا رم -11
سومین کنفرانس بین المللی عمران, معماری, شهرسازی و محیط زیست پایدار - ایتالیا رم -12