منابع دکتری ۹۱ رشته های علوم انسانی – دکترای نیمه متمرکز

دو فایل pdf زیر شامل منابع تمامی 47 مجموعه رشته امتحانی گروه آزمایشی علوم انسانی می باشد. لینک دانلود منابع از سرور پی اچ دی آزمون است.

دانلود فایل pdf :

http://www.phdazmoon.net/pdf-download/humanities_phd-resources_noet91.pdf

@PhdTelegram تلگرام دکتری 

نام : منابع دکتری علوم انسانی ( 44 رشته ) – حجم : 1.73 مگابایت – فرمت : پی دی اف

بقیه رشته ها :

منابع رشته های مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز – حقوق نفت و گاز – اقتصاد نفت و گاز

http://www.phdazmoon.net/pdf-download/humanities_phd-resources-91-more.pdf

نام : منابع دکتری علوم انسانی ( 3 رشته باقیمانده ) – حجم : 26.3 کیلوبایت – فرمت : پی دی اف

 • منابع دکتری اقتصاد
 • منابع آزمون دکتری مدیریت
 • منابع دکترای اقتصاد
 • منابع دکتری علوم اجتماعی
 • منابع دکتری تربیت بدنی
 • منابع دکتری حقوق خصوصی
 • تعداد واحدهای دکترای منابع انسانی
 • منابع دکتری علوم سیاسی
 • منابع آزمون دکتری اقتصاد
 • منابع دکتری علوم تربیتی
 • منابع دکتری مطالعات زنان
 • منابع دکترا اقتصاد
 • منابع آزمون دکتری رشته اقتصاد
 • منابع دکتری مشاوره
 • لیست منابع آزمون دکتری
 • منابع آزمون دکتری علوم اقتصادی
 • منابع دکتری حقوق
 • منابع آزمون دکتری رشته علوم قرآن و حدیث
 • منابع آزمون دکتری حقوق خصوصی ۹۲
 • منابع آزمون دکتری علوم تربیتی
 • منابع دکتری علوم اقتصادی
 • منابع دکترای تربیت بدنی
 • دانلود منابع دکترا
 • منابع دکتری رشته مشاوره
 • منابع آزمون دکترای اقتصاد
 • کتاب اقتصاد نفت و گاز
 • منابع دکترای علوم سیاسی
 • منابع آزمون دکتری علوم سیاسی
 • منابع آزمون دکترا اقتصاد
 • منابع آزمون دکتری مدیریت دولتی
 • منابع آزمون دکتری رشته کلام
 • منابع آزمون دکتری تربیت بدنی
 • دانلود منابع دکتری ۹۲
 • رشته اقتصاد نفت و گاز
 • دکترای علوم تربیتی
 • دانلود جزوات دکتری
 • دکتری علوم تربیتی
 • دکتری اقتصاد نفت و گاز
 • منابع دکترای حقوق
 • منابع دکترای مشاوره
 • منابع آزمون دکترای علوم اقتصادی
 • منابع دکترای مطالعات زنان
 • منابع آزمون دکتری رشته تاریخ
 • منابع دکتری مدیریت منابع انسانی
 • منابع دکتری علوم سیاسی
 • دانلود منابع آزمون دکتری
 • منابع دکتری رشته تاریخ
 • منابع آزمون دکترای مشاوره
 • منابع آزمون دکتری رشته علوم تربیتی
 • رشته های دکتری علوم انسانی