سایت‌‌آزمون‌دکتری‌ ( www.PhdAzmoon.Net ) سوالات آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۸۰ تا ۹۳ – پرداخت و دانلود سوالات دکتری دانشگاه آزاد

سوالات آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۹۰

نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد ۹۰ » ۳۰۰۰۰ ریال ( سه هزار تومان )

سوالات آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۹۱

نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد ۹۱ » منتشر نشده است.

سوالات آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۹۲

نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد ۹۲ » منتشر نشده است.

سوالات آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۹۳

نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد ۹۳ » منتشر نشده است.
نمونه سوالات آزمون دکتری آزاد سالهای گذشته » سالی ۳۰,۰۰۰ ریال – برخی رشته ها تا ۱۵ سال موجود است.

یک سال سوالات آزاد یا سراسری به مبلغ ۳۰۰۰ تومان ؛بیشتر از یک سال ، سالی ۲۸۰۰ تومان محاسبه میشود ؛ سوالات کنکور دکتری آزاد تمامی رشته ها بدون پاسخ هستند.
۱ سال ۹۰ – ۳۰۰۰ ( سه هزار تومان)
۴ سال ۸۷ الی ۹۰ – ۱۱۲۰۰ ( یازده هزار و دویست تومان)
۵ سال ۸۶ الی ۹۰ – ۱۴۰۰۰ ( چهارده هزار تومان)
۸ سال ۸۳ الی ۹۰ – ۲۲۴۰۰ ( بیست و دو هزار و چهارصد تومان )
۱۰ سال ۸۱ الی ۹۰ – ۲۸۰۰۰ (بیست و هشت هزار تومان)
۱۱ سال ۸۰ الی ۹۰ – ۳۰۸۰۰ (سی هزار و هشتصد تومان)

 

نحوه آگاهی یافتن از انتشار سوالات دکتری دانشگاه آزاد ۹۱ – ۹۲ – ۹۳
زمانی که سوالی از یک رشته بین سالهای ۹۱ تا ۹۳ منتشر شود ؛ ما شما را از طریق پیامک آگاه می سازیم ؛ برای این منظور لطفا رشته و گرایش مورد نظر خود را طبق نمونه پیامک ارسالی ( و موارد خواسته شده را ) به شماره ۱۰۰۰۴۰۰۰۸۰۰۸۰۰ پیامک نمایید:
نام – دانشگاه محل تحصیل کارشناسی ارشد و سال فارغ التحصیلی – اسم رشته درخواستی با گرایش آن – کد رشته درخواستی دکتری (اگر می دانید )–ایمیل معتبر خودتان ( از طریق ایمیل نیز انتشار سوالات را اطلاع رسانی خواهیم نمود) –اطلاع از انتشار سوالات دکتری آزاد –(همچنین آخر پیامکتان phdazmoon.net را بنویسید).

مثال/نمونه پیامک : توکلی-آزاد قزوین ۹۲-مدیریت دولتی -۲۱۲۱۰-ypurname@mail.com-اطلاع از انتشار سوالات دکتری آزاد – phdazmoon.net

 

فروش مجموعه سوالات دکتری دانشگاه آزاد اسلامی | تمامی رشته ها در لیست زیر قید نشده است.

مجموعه سوالات دکتری آزاد پیدایش رده بندی و ارزیابی خاک -۱۱ دوره سوالات آزمون از سال ۸۰ الی ۹۰ – ۳۰۸۰۰ (سی هزار و هشتصد تومان)
سوالات دکتری آزاد شیمی و حاصلخیزی خاک -۱۱ سال ۸۰ الی ۹۰ – ۳۰۸۰۰ (سی هزار و هشتصد تومان)
سوالات دکتری آزاد فیزیک و حفاظت خاک -۱۱ سال ۸۰ الی ۹۰ – ۳۰۸۰۰ (سی هزار و هشتصد تومان)
سوالات دکتری آزاد اقتصاد کشاورزی -۱۰ سال ۸۱ الی ۹۰ – ۲۸۰۰۰ (بیست و هشت هزار تومان)
سوالات دکتری آزاد شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان -۱۰ سال ۸۱ الی ۹۰ – ۲۸۰۰۰ (بیست و هشت هزار تومان)
سوالات دکتری آزاد حشره شناسی کشاورزی -۱۰ سال ۸۱ الی ۹۰ – ۲۸۰۰۰ (بیست و هشت هزار تومان)
سوالات دکتری آزاد گیاهان دارویی -۱۰ سال ۸۱ الی ۹۰ – ۲۸۰۰۰ (بیست و هشت هزار تومان)
سوالات دکتری آزاد گیاهان زینتی -۱۰ سال ۸۱ الی ۹۰ – ۲۸۰۰۰ (بیست و هشت هزار تومان)
سوالات دکتری آزاد میوه کاری -۱۰ سال ۸۱ الی ۹۰ – ۲۸۰۰۰ (بیست و هشت هزار تومان)
سوالات دکتری آزاد سبزی کاری -۱۰ سال ۸۱ الی ۹۰ – ۲۸۰۰۰ (بیست و هشت هزار تومان)
سوالات دکتری آزاد محیط زیست -۱۰ سال ۸۱ الی ۹۰ – ۲۸۰۰۰ (بیست و هشت هزار تومان)
سوالات دکتری آزاد زراعت -۱۰ سال ۸۱ الی ۹۰ – ۲۸۰۰۰ (بیست و هشت هزار تومان)
سوالات دکتری آزاد بیماری شناسی گیاهی -۱۰ سال ۸۱ الی ۹۰ – ۲۸۰۰۰ (بیست و هشت هزار تومان)
سوالات دکتری آزاد تکنولوژی مواد غذایی -۱۰ سال ۸۱ الی ۹۰ – ۲۸۰۰۰ (بیست و هشت هزار تومان)
سوالات دکتری آزاد علوم و صنایع غذایی -۱۰ سال ۸۱ الی ۹۰ – ۲۸۰۰۰ (بیست و هشت هزار تومان)
سوالات دکتری آزاد مهندسی منابع آب -۸ سال ۸۳ الی ۹۰ – ۲۲۴۰۰
سوالات دکتری آزاد آبیاری و زهکشی -۴ سال ۸۷ الی ۹۰ – ۲۲۴۰۰
سوالات دکتری آزاد مکانیزاسیون کشاورزی -۴ سال ۸۷ الی ۹۰ – ۱۱۲۰۰ ( یازده هزار و دویست تومان)
سوالات دکتری آزاد علوم جنگل -۴ دوره سوالات،سال ۸۷ الی ۹۰ – ۱۱۲۰۰ ( یازده هزار و دویست تومان)
سوالات دکتری آزاد علوم و صنایع چوب -۴ سال ۸۷ الی ۹۰ – ۱۱۲۰۰ ( یازده هزار و دویست تومان)
سوالات دکتری آزاد تغذیه دام -۴ دوره سوالات،سال ۸۷ الی ۹۰ – ۱۱۲۰۰ ( یازده هزار و دویست تومان)
سوالات دکتری آزاد اصلاح نژاد دام -۴ سال ۸۷ الی ۹۰ – ۱۱۲۰۰ ( یازده هزار و دویست تومان)
سوالات دکتری آزاد مکانیک ماشینهای کشاورزی -۴ سال ۸۷ الی ۹۰ – ۱۱۲۰۰ ( یازده هزار و دویست تومان)
سوالات دکتری آزاد آبخیزداری – ۴ سال ۸۷ الی ۹۰ – ۱۱۲۰۰ ( یازده هزار و دویست تومان)
سوالات دکتری آزاد علوم مرتع -۴ دوره سوالات،سال ۸۷ الی ۹۰ – ۱۱۲۰۰ ( یازده هزار و دویست تومان)
سوالات دکتری آزاد توسعه کشاورزی -۴ دوره سوالات،سال ۸۷ الی ۹۰ – ۱۱۲۰۰ ( یازده هزار و دویست تومان)
سوالات دکتری آزاد ترویج کشاورزی -۴ سال ۸۷ الی ۹۰ – ۱۱۲۰۰ ( یازده هزار و دویست تومان)
سوالات دکتری آزاد فیزیک و حفاظت خاک -۱۱ سال ۸۰ الی ۹۰ – ۳۰۸۰۰ (سی هزار و هشتصد تومان)

سوالات دکتری آزاد مهندسی صنایع مهندسی سیستم -۱۰ سال- ۳۰۰۰۰ (سی هزار تومان)
سوالات دکتری آزاد مهندسی شیمی -۱۰ سال ۸۱ الی ۹۰ – ۳۰۰۰۰ (سی هزار تومان)
سوالات دکتری آزاد مهندسی محیط زیست – ۱۰ سال ۸۱ الی ۹۰ – ۲۸۰۰۰ (بیست و هشت هزار تومان)
سوالات دکتری آزاد مهندسی عمران – خاک – ۱۰ سال ۸۱ الی ۹۰ – ۲۸۰۰۰ (بیست و هشت هزار تومان)
سوالات دکتری آزاد مهندسی عمران – سازه – ۱۰ سال ۸۱ الی ۹۰ – ۲۸۰۰۰ (بیست و هشت هزار تومان)
سوالات دکتری آزاد مهندسی عمران – آب – ۱۰ سال ۸۱ الی ۹۰ – ۲۸۰۰۰ (بیست و هشت هزار تومان)

سوالات دکتری آزاد علوم اقتصادی -۱۱ سال ۸۰ الی ۹۰ – ۳۰۸۰۰ (سی هزار و هشتصد تومان)
سوالات دکتری آزاد مدیریت محیط زیست – حقوق محیط زیست – ۵ سال ۸۶ الی ۹۰ – ۱۴۰۰۰ ( چهارده هزار تومان)
سوالات دکتری آزاد مدیریت محیط زیست – مدیریت محیط زیست – ۱۰ سال ۸۱ الی ۹۰ – ۲۸۰۰۰ هزار تومان
سوالات دکتری آزاد روانشناسی سلامت – ۹ سال ۸۲ الی ۹۰ – ۲۵۲۰۰ (بیست و پنج هزار و دویست تومان)
سوالات دکتری آزاد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی – ۹ سال ۸۲ الی ۹۰ – ۲۵۲۰۰ هزار تومان
سوالات دکتری آزاد روانشناسی عمومی – ۹ سال ۸۲ الی ۹۰ – ۲۵۲۰۰ (بیست و پنج هزار و دویست تومان)
سوالات دکتری آزاد مشاوره – ۱۰ سال ۸۱ الی ۹۰ – ۲۸۰۰۰ (بیست و هشت هزار تومان)
سوالات دکتری آزاد مدیریت – مدیریت مالی ۱۰ سال ۸۱ الی ۹۰ – ۲۸۰۰۰ (بیست و هشت هزار تومان)
سوالات آزمون دکتری آزاد حسابداری – ۱۱ سال ۸۰ الی ۹۰ – ۳۰۸۰۰ (سی هزار و هشتصد تومان)
سوالات دکتری آزاد مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی – ۱۰ سال ۸۱ الی ۹۰ – ۲۸۰۰۰ (بیست و هشت هزار تومان)
سوالات آزمون دکتری آزاد مدیریت آموزشی – ۱۱ سال ۸۰ الی ۹۰ – ۳۰۸۰۰ (سی هزار و هشتصد تومان)

سوالات دکتری آزاد بهداشت و بیماریهای آبزیان -۱۱ سال ۸۰ الی ۹۰ – ۳۰۸۰۰ (سی هزار و هشتصد تومان)
سوالات دکتری آزاد پاتولوژی دامپزشکی -۸ سال ۸۳ الی ۹۰ – ۲۲۴۰۰ ( بیست و دو هزار و چهارصد تومان )
سوالات دکتری آزاد معماری – ۵ سال ۸۶ الی ۹۰ – ۱۴۰۰۰ ( چهارده هزار تومان)

رشته های که در لیست درج نشده اند معمولا سوالات آزمون دکتری دانشگاه آزاد انها بین ۴ سال ۸۷ الی ۹۰ – ۱۱۲۰۰ ( یازده هزار و دویست تومان) موجود است ؛باز برای اطمینان از موجود بودن سوالات طبق نمونه پیامک درج شده در زیر ؛پیامکی حاوی درخواست خود برای ما ارسال نمایید.

تخفیف ویژه سوالات دکتری سراسری ۹۰-۹۱-۹۲-۹۳ + سوالات آزاد ۹۰ »» فقط »» ۱۰۰۰۰ تومان می توانید با گرفتن کد با موبایل پرداخت نمایید.
ارسال نمونه سوالات با ایمیل می باشد ؛ کلیه سوالات بدون پاسخ هستند، سوالات زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی برخی گروه ها پاسخ دارند؛سوالات آزمون دکتری دانشگاه آزاد نیز همگی بدون پاسخ هستند.
سوالات سراسری ۹۰ تا ۹۳ + آزاد ۹۰ = ۱۵۰۰۰ تومان (پانزده هزار تومان) با تخفیف ۱۰۰۰۰ تومان ( ده هزار تومان ) پرداخت با کد *۷۲۴*۸۸۸*۱۰۶۶۵۰# ( کد را بصورت ستاره ۷۲۴ ستاره ۸۸۸ ستاره ۱۰۶۶۵۰ مربع ” از سمت ۷۲۴ در گوشیتون ” نوشته و شماره گیری نمایید).

 

 

بطور مثال :
سوالات دکتری آزاد » دکتری رشته مدیریت – مدیریت مالی ۱۰ سال ۸۱ الی ۹۰ – ۲۸۰۰۰ هزار تومان می توانید با گرفتن کد با موبایل پرداخت نمایید.
سوالات آزمون دکتری آزاد مدیریت – مدیریت مالی ۱۳۹۰ ۳۰,۰۰۰ ریال ( بیشتر از یک سال ؛ سالی ۲۸۰۰ تومان )
سوالات آزمون دکتری آزاد مدیریت – مدیریت مالی ۱۳۸۹ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد مدیریت – مدیریت مالی ۱۳۸۸ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد مدیریت – مدیریت مالی ۱۳۸۷ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد مدیریت – مدیریت مالی ۱۳۸۶ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد مدیریت – مدیریت مالی ۱۳۸۵ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد مدیریت – مدیریت مالی ۱۳۸۴ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد مدیریت – مدیریت مالی ۱۳۸۳ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد مدیریت – مدیریت مالی ۱۳۸۲ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد مدیریت – مدیریت مالی ۱۳۸۱ ۳۰,۰۰۰ ریال

سوالات آزمون دکتری آزاد حسابداری – ۱۱ سال ۸۰ الی ۹۰ – ۳۰۸۰۰ (سی هزار و هشتصد تومان) می توانید با گرفتن کد با موبایل پرداخت نمایید.
سوالات آزمون دکتری آزاد حسابداری ۱۳۹۰ ۳۰,۰۰۰ ریال ( بیشتر از یک سال ؛ سالی ۲۸۰۰ تومان )
سوالات آزمون دکتری آزاد حسابداری ۱۳۸۹ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد حسابداری ۱۳۸۸ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد حسابداری ۱۳۸۷ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد حسابداری ۱۳۸۶ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد حسابداری ۱۳۸۵ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد حسابداری ۱۳۸۴ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد حسابداری ۱۳۸۳ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد حسابداری ۱۳۸۲ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد حسابداری ۱۳۸۱ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد حسابداری ۱۳۸۰ ۳۰,۰۰۰ ریال

سوالات دکتری آزاد » دکتری رشته مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی – ۱۰ سال ۸۱ الی ۹۰ – ۲۸۰۰۰ (بیست و هشت هزار تومان)
سوالات آزمون دکتری آزاد مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی ۱۳۹۰ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی ۱۳۸۹ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی ۱۳۸۸ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی ۱۳۸۷ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی ۱۳۸۶ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی ۱۳۸۵ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی ۱۳۸۴ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی ۱۳۸۳ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی ۱۳۸۲ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی ۱۳۸۱ ۳۰,۰۰۰ ریال

سوالات آزمون دکتری آزاد مدیریت آموزشی – ۱۱ سال ۸۰ الی ۹۰ – ۳۰۸۰۰ (سی هزار و هشتصد تومان)
سوالات آزمون دکتری آزاد مدیریت آموزشی ۱۳۹۰ ۳۰,۰۰۰ ریال ( بیشتر از یک سال ؛ سالی ۲۸۰۰ تومان )
سوالات آزمون دکتری آزاد مدیریت آموزشی ۱۳۸۹ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد مدیریت آموزشی ۱۳۸۸ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد مدیریت آموزشی ۱۳۸۷ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد مدیریت آموزشی ۱۳۸۶ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد مدیریت آموزشی ۱۳۸۵ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد مدیریت آموزشی ۱۳۸۴ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد مدیریت آموزشی ۱۳۸۳ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد مدیریت آموزشی ۱۳۸۲ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد مدیریت آموزشی ۱۳۸۱ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد مدیریت آموزشی ۱۳۸۰ ۳۰,۰۰۰ ریال

سوالات دکتری آزاد مهندسی عمران – آب – ۱۰ سال ۸۱ الی ۹۰ – ۲۸۰۰۰ (بیست و هشت هزار تومان)
سوالات دکتری آزاد » دکتری رشته مهندسی عمران – آب
سوالات آزمون دکتری آزاد مهندسی عمران – آب ۱۳۹۰ ۳۰,۰۰۰ ریال ( بیشتر از یک سال ؛ سالی ۲۸۰۰ تومان )
سوالات آزمون دکتری آزاد مهندسی عمران – آب ۱۳۸۹ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد مهندسی عمران – آب ۱۳۸۸ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد مهندسی عمران – آب ۱۳۸۷ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد مهندسی عمران – آب ۱۳۸۶ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد مهندسی عمران – آب ۱۳۸۵ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد مهندسی عمران – آب ۱۳۸۴ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد مهندسی عمران – آب ۱۳۸۳ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد مهندسی عمران – آب ۱۳۸۲ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد مهندسی عمران – آب ۱۳۸۱ ۳۰,۰۰۰ ریال

سوالات دکتری آزاد روانشناسی سلامت – ۹ سال ۸۲ الی ۹۰ – ۲۵۲۰۰ (بیست و پنج هزار و دویست تومان)
سوالات دکتری آزاد رشته روانشناسی سلامت
سوالات آزمون دکتری آزاد روانشناسی سلامت ۱۳۹۰ ۳۰,۰۰۰ ریال ( بیشتر از یک سال ؛ سالی ۲۸۰۰ تومان )
سوالات آزمون دکتری آزاد روانشناسی سلامت ۱۳۸۹ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد روانشناسی سلامت ۱۳۸۸ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد روانشناسی سلامت ۱۳۸۷ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد روانشناسی سلامت ۱۳۸۶ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد روانشناسی سلامت ۱۳۸۵ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد روانشناسی سلامت ۱۳۸۴ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد روانشناسی سلامت ۱۳۸۳ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد روانشناسی سلامت ۱۳۸۲ ۳۰,۰۰۰ ریال

سوالات دکتری آزاد علوم اقتصادی -۱۱ سال ۸۰ الی ۹۰ – ۳۰۸۰۰ (سی هزار و هشتصد تومان)
سوالات دکتری آزاد » دکتری رشته علوم اقتصادی
سوالات آزمون دکتری آزاد علوم اقتصادی ۱۳۹۰ ۳۰,۰۰۰ ریال ( بیشتر از یک سال ؛ سالی ۲۸۰۰ تومان )
سوالات آزمون دکتری آزاد علوم اقتصادی ۱۳۸۹ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد علوم اقتصادی ۱۳۸۸ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد علوم اقتصادی ۱۳۸۷ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد علوم اقتصادی ۱۳۸۶ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد علوم اقتصادی ۱۳۸۵ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد علوم اقتصادی ۱۳۸۴ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد علوم اقتصادی ۱۳۸۳ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد علوم اقتصادی ۱۳۸۲ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد علوم اقتصادی ۱۳۸۱ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد علوم اقتصادی ۱۳۸۰ ۳۰,۰۰۰ ریال

سوالات دکتری آزاد » کشاورزی – رشته شیلات
سوالات آزمون دکتری آزاد کشاورزی – شیلات ۱۳۹۰ ۳۰,۰۰۰ ریال – ۱۰ سال ۸۱ الی ۹۰ – ۲۸۰۰۰ (بیست و هشت هزار تومان) می توانید با گرفتن کد با موبایل پرداخت نمایید.
سوالات آزمون دکتری آزاد کشاورزی – شیلات ۱۳۸۹ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد کشاورزی – شیلات ۱۳۸۸ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد کشاورزی – شیلات ۱۳۸۷ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد کشاورزی – شیلات ۱۳۸۶ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد کشاورزی – شیلات ۱۳۸۵ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد کشاورزی – شیلات ۱۳۸۴ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد کشاورزی – شیلات ۱۳۸۳ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد کشاورزی – شیلات ۱۳۸۲ ۳۰,۰۰۰ ریال
سوالات آزمون دکتری آزاد کشاورزی – شیلات ۱۳۸۱ ۳۰,۰۰۰ ریال

 

نحوه پرداخت هزینه سوالات ؛ ارسال به ایمیل مشتری بین ۳۰ دقیقه تا ۱۲ ساعت :
۱- واریز به حساب یا کارت به کارت

۲- پرداخت هزینه سوالات با موبایل/گوشی خودتان ؛ بدون نیاز به اینترنت مبالغ را پرداخت نمایید : برای هر رشته ای یک تا ۴ سال موجود است و می توانید مبالغ ۳۰۰۰ یا ۵۶۰۰ یا ۸۴۰۰ یا ۱۱۲۰۰ هزار تومان را بپردازید اما برای دریافت سوالات بیشتر از ۴ سال برای هر رشته ای غیر از مواردی که در بالا مبالغشون قید شده بایستی با ارسال پیامک یا تماس تلفنی مطلع شده و واریز نمایید. ( مبالغ سوالات رشته هایی که هزینه های آنها در بالا قید شده را می توانید با کدهای زیر پرداخت نمایید) :
۱ سال ۹۰ – ۳۰,۰۰۰ ( سه هزار تومان) کد:
کد را بصورت ( ستاره ۷۲۴ ستاره ۸۸۸ ستاره ۱۰۴۸۱۱ مربع ) ” از سمت ۷۲۴ در گوشیتون ” نوشته و شماره گیری نمایید.

۲ سال ۸۹ الی ۹۰ – ۵۶,۰۰۰ ( پنج هزار و ششصد تومان) کد :
۳ سال ۸۸ الی ۹۰ – ۸۴,۰۰۰ ( هشت هزار و چهارصد تومان) کد :
۴ سال ۸۷ الی ۹۰ – ۱۱۲,۰۰۰ ( یازده هزار و دویست تومان) کد :
۵ سال ۸۶ الی ۹۰ – ۱۴۰,۰۰۰ ( چهارده هزار تومان) کد :
۶ سال ۸۵ الی ۹۰ – ۱۶۸,۰۰۰ ( شانزده هزار و هشتصد تومان) کد :
۷ سال ۸۴ الی ۹۰ – ۱۹۶,۰۰۰ (نوزده هزار و ششصد تومان) کد :
۸ سال ۸۳ الی ۹۰ – ۲۲۴,۰۰۰ ( بیست و دو هزار و چهارصد تومان ) کد :
۹ سال ۸۲ الی ۹۰ – ۲۵۲,۰۰۰ (بیست و پنج هزار و دویست تومان) کد :
۱۰ سال ۸۱ الی ۹۰ – ۲۸۰,۰۰۰ (بیست و هشت هزار تومان) کد :
۱۱ سال ۸۰ الی ۹۰ – ۳۰۸,۰۰۰ (سی هزار و هشتصد تومان) کد :

۳- پرداخت آنلاین هزینه سوالات ( با هر مبلغی در سایت پرداخت نمایید ) :
اگر قصد خرید داشتید می توانید به سایت www.1az4.ir رفته و سمت راست سایت ؛ نامتان ، ایمیلتان ، شماره تلفن همراه ، نوع درخواستتان، و مبلغ را به ریال نوشته و پرداخت نمایید ،آخر پرداخت منتظر بمانید به شما یک شماره پیگیری می دهد.

بعد از واریز نقدی یا پرداخت آنلاین تماس گرفته یا با پیامک اطلاعات درخواستی زیر را پیامک نمایید:
ارسال با ایمیل ۳۰ دقیق تا ۱۲ ساعته
نام ، ایمیل، تلفن ، اطلاعات واریزی ، رشته و گرایش درخواستی ( محصول درخواستی )

تلفن های تماس برای خرید جزوات، منابع آزمون‌ دکتری (Ph.D)، نمونه سوالات دکترا :
۸۱۲|۸۱۲|۹۱|۰۹۱ تماس تلفنی
۹۸|۴۵|۹۱۸|۰۹۱۸ تماس تلفنی | ارسال اس ام اس
در صورت منتظر شدن پشت خطوط توصیه میشود درخواست خودرا به شماره ۹۸|۴۵|۹۱۸|۰۹۱۸ sms نمائید.

ارسال سوالات و در خواستها با اس ام اس به شماره ۹۸|۴۵|۹۱۸|۰۹۱۸ : نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن روبرو : منابع آزمون دکترای باغبانی -دانشگاه ازاد -کل جزوات- قیمت- Phdazmoon.net (حتما آخر پیامک Phdazmoon.net را بنویسید).
جواب سوال شما طی چند پیامک پاسخ داده میشود:
شماره حساب ها | آدرس سایت ها | ارسال قیمت و هزینه درخواستی شما | توضیحات اضافی و مفید

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,