فراخوان اولین همایش ملی مهندسی حریق منتشر شد.این همایش توسط پژوهشگاه شاخص پژوه در تیر ماه ۱۳۹۴ برگزار خواهد شد.
محورهای اصلی همایش ملی مهندسی حریق
محور اصلی
رفتار ساختمان های شهری و صنعتی تحت اثر بارهای حرارتی
اثر آتش سوزی پس از زلزله
ایمنی و حریق، پیش و پس از زلزله
آثار زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی حریق
محورهای فرعی همایش ملی مهندسی حریق
محور فرعی محور اصلی
رفتار اتصالات سازه ای در بارهای حرارتی رفتار ساختمان های شهری و صنعتی تحت اثر بارهای حرارتی
رفتار دال های بتنی در بارهای حرارتی رفتار ساختمان های شهری و صنعتی تحت اثر بارهای حرارتی
ساختمان های پیش تنیده و بارهای حرارتی رفتار ساختمان های شهری و صنعتی تحت اثر بارهای حرارتی
رفتار ساختمان های متداول در هنگام آتش سوزی پس از زلزله اثر آتش سوزی پس از زلزله
مدل سازی آتش سوزی پس از زلزله اثر آتش سوزی پس از زلزله
نحوه گسترش آتش سوزی در فضاهای باز اثر آتش سوزی پس از زلزله
تخلیه و راه های فرار در هنگام وقوع حریق در ساختمان های بلند مرتبه ایمنی و حریق، پیش و پس از زلزله
رفتار مردم در هنگام حریق ایمنی و حریق، پیش و پس از زلزله
گسترش حریق در مناطق شهری ایمنی و حریق، پیش و پس از زلزله
سیستم های فعال و غیر فعال اعلام و اطفاء حریق ایمنی و حریق، پیش و پس از زلزله
قابلیت اطمینان و حریق ایمنی و حریق، پیش و پس از زلزله
تخمین آثار اقتصادی حریق بر ساختمتن های شهری آثار زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی حریق
اثرات زیست محیطی حریق آثار زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی حریق
بررسی اثرات روانی حریق بر ساکنان شهری آثار زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی حریق

تاریخ های مهم اولین همایش ملی مهندسی حریق

تاریخ شروع ثبت نام در همایش ۱ بهمن ۱۳۹۳
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش ۱ بهمن ۱۳۹۳
آخرین مهلت ثبت نام ۳۱ خرداد ۱۳۹۴
آخرین مهلت ارسال مقاله ۲۰ خرداد ۱۳۹۴
اعلام نتایج داوری ۲۵ خرداد ۱۳۹۴
تاریخ برگزاری تیر ماه ۱۳۹۴
برگزارکننده پژوهشگاه شاخص پژوه

اولین همایش ملی مهندسی حریق fireengineering conferences

اطلاعات تماس دبیرخانه همایش :

پژوهشگاه شاخص پژوه
تلفن ثابت :۰۳۱-۳۶۷۰۱۰۳۱
نمابر : ۰۳۱-۳۷۹۳۲۶۰۸
ایمیل : info@bpshakhespajouh.ac.ir