حقوق و مزایای نخبگان و استعدادهای بر‌تر برای دکتری و کارشناسی ارشد | اعطای گرانت به مراکز جذب کننده نخبگان

سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net ) اخبار نخبگان و استعداد های برتر دکتری ۹۴  : حقوق و مزایای نخبگان و استعدادهای بر‌تر برای دکتری معادل استادیار و برای کار‌شناسی ارشد معادل ۸۰ درصد مربی دانشگاه، در سال دوم ۶۰ درصد حقوق این افراد از طرف بنیاد پرداخت خواهد شد، حقوق و مزایای نخبگان و استعداد های بر‌تر در دو سال با ضرایبی بر عهده بنیاد ملی نخبگان است.

نتایج کارشناسی ارشد ۹۶ دانشگاه آزاد و سراسری

دکتر سید حمید جمال‌الدینی از طرح شهید تهرانی مقدم به عنوان یکی دیگر از طرح‌ های سبد اشتغال، نام برد و افزود: به شرکت‌ های دانش بنیان مورد تائید معاونت علمی فناوری اجازه جذب نخبگان و استعدادهای بر‌تر داده می‌شود. حقوق و مزایای نخبگان و استعدادهای بر‌تر در دو سال با ضرایبی بر عهده بنیاد ملی نخبگان است؛ بدین صورت که در سال اول
برای کار‌شناسی ارشد، معادل ۸۰ درصد مربی دانشگاه
برای دکتری معادل استادیار
در سال دوم ۶۰ درصد حقوق این افراد از طرف بنیاد پرداخت خواهد شد. دلیل آن نیز نوپایی شرکت‌ های دانش بنیان است تا در خصوص نیروی انسانی هزینه آن‌ها کاهش یابد.

مشاور توانمندسازی نخبگان عنوان کرد:

جزئیات سبد اشتغال نخبگان | اعطای گرانت به مراکز جذب کننده نخبگان

مشاور توانمند سازی و نوآوری در امور نخبگان بنیاد ملی نخبگان با اشاره به جزئیات سبد اشتغال بنیاد ملی نخبگان گفت: طرح‌ های اشتغالی بنیاد در واقع ارتقاء توانمندی افراد است و از همین رو سه طرح شهید تهرانی مقدم، جذب هیات علمی و پزشک دانشمند مورد حمایت بنیاد قرار گرفت.

دکتر سید حمید جمال ‌الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که به دلیل عدم شناخت کافی نخبگان و استعدادهای بر‌تر از دنیای تجارت نباید آن‌ها را به یکباره و بدون فراگیری توانمندی‌های لازم وارد بازار کار کنیم، خاطرنشان کرد: باید تلاش شود این افراد زمینه کاری و نیاز‌ها را از نزدیک ببینند و سپس با فراگیری آموزش هدفمند وارد بازار کار شود.

وی گفت: برای دستیابی به اهداف باید نیاز‌ها و اولویت‌ها را شفاف اعلام کنیم و در همین راستا بنیاد نشست‌های عمومی و تخصصی را با حضور نخبگان و استعداد‌های بر‌تر براساس آسیب‌شناسی و میزان خروج با حضور دستگاه های دولتی و خصوصی مربوطه برگزار می‌کند. یکی از خواسته‌های مهم نخبگان اعلام شفاف نیاز‌ها و بعد قرار گرفتن در یک فضای رقابت عادلانه است. هر ارگانی موظف است نیاز خود را به صورت فراخوان در سایت اعلام کند تا نخبگان در یک فضای عادلانه که در آن خود داوری ذینفع نباشد از خود دفاع کند.

جمال‌الدینی افزود: یکی از ظرفیت‌ های موجود در اشتغال شرکت‌های دانش بنیان هستند که از این پس این ظرفیت‌ها با اولویت در اختیار نخبگان و استعدادهای بر‌تر بنیاد ملی نخبگان قرار خواهد گرفت.

وی از طرح شهید تهرانی مقدم به عنوان یکی دیگر از طرح‌های سبد اشتغال، نام برد و افزود: به شرکت‌ های دانش بنیان مورد تائید معاونت علمی فناوری اجازه جذب نخبگان و استعدادهای بر‌تر داده می‌شود. حقوق و مزایای نخبگان و استعداد های بر‌تر در دو سال با ضرایبی بر عهده بنیاد ملی نخبگان است؛ بدین صورت که در سال اول برای کار‌شناسی ارشد، معادل ۸۰ درصد مربی دانشگاه؛ برای دکتری معادل استادیار و در سال دوم ۶۰ درصد حقوق این افراد از طرف بنیاد پرداخت خواهد شد. دلیل آن نیز نوپایی شرکت‌ های دانش بنیان است تا در خصوص نیروی انسانی هزینه آن‌ها کاهش یابد.

مشاور توانمندسازی و نوآوری در امور نخبگان بنیاد ملی نخبگان از فراهم کردن بستر جذب نخبگان در هیات علمی دانشگاه‌ ها خبر داد و گفت: سبد دیگر برای کسانی است که بیشتر ظرفیت آموزشی دارند. در حقیقت فراهم کردن بستر برای جذب این افراد در هیات علمی است. قانون‌گذار فرایند جذب نخبگان و استعدادهای بر‌تر را مجزا کرده است. بنیاد هم تسهیلاتی را به عنوان «گرانت‌های پژوهشی» تا سقف ۲۰ میلیون تومان به افرادی که جذب هیات علمی می‌شوند، پرداخت می‌کند بنیاد یک گرنت نیز به گروه‌های آموزشی که این افراد را جذب می‌کنند پرداخت خواهد کرد که نمونه آن تفاهم نامه‌ای است که با دانشگاه آزاد امضاء شد.

وی با اشاره به ظرفیت بکارگیری نخبگان در دستگاه‌های دولتی گفت: در این بخش طبق قانون جذب نخبگان خارج از فراخوان و آزمون عمومی است و درصدی از ظرفیت استخدام طبق قانون پس از مصاحبه و انتخاب باید به نخبگان تعلق گیرد. یکی از اقدامات بنیاد در این بخش حمایت از این افراد در راستای ارتقاء توانمندی در طول دوران تحصیل است. به عنوان نمونه امسال وزارت بهداشت با ۶۰ دانشجوی بر‌تر مصاحبه کرده و آنها را جذب می‌کند و در طول دوران تحصیل آنان را به سفرهای پژوهشی می‌فرستد تا آنان بتوانند بعد از پایان دوران تحصیل به یک پزشک دانشمند تبدیل شوند.

جمال‌ الدینی با اشاره به امکانات بنیاد ملی نخبگان برای افرادی که تحت حمایت مستقیم بنیاد نیستند اما از تسهیلات استفاده می‌کنند، گفت: طرح‌ هایی مانند سرباز پژوهشی وجود دارد که در آن بنیاد افرادی که معدل بالای ۱۷ و دو مقاله تائید شده دارند را به نیروهای مسلح معرفی می‌کند تا سربازی را در طرح پژوهشی سپری کنند. وظیفه

وی تاکید کرد: وظیفه بنیاد ملی نخبگان در مقابل اشتغال آن‌ها، بسترسازی، حذف دست انداز‌ها، ایجاد می‌انبر‌ها و از بین بردن موانع است. به همین دلیل افرادی که مخاطب هسستند و کار‌ها را روزمره دنبال می‌کنند بهتر می‌توانند ما را کمک کنند. نظر بنیاد بر اثرگذاری مناسب نخبگان در بخش خصوصی و دولتی جامعه است.

مشاور توانمندسازی و نوآوری در امور نخبگان بنیاد ملی نخبگان از برنامه بنیاد برای خروج هدفمند نخبگان خبر داد و گفت: کسانی که می‌خواهند در خارج از کشور تحصیل کنند در آینده مورد حمایت بنیاد خواهند بود و بنیاد افراد را راهنمایی خواهد کرد تا به مراکز معتبر بروند و خروج آنان به مهاجرت تبدیل نشود. برگردند و تکنولوژری را انتقال دهند، بدین ترتیب خروج هدفمند خواهد بود و نیازهای کشور برطرف خواهد شد. بنیاد به لحاظ مالی با آنان همکاری می‌کند و تمهیداتی از قبیل بیمه بازنشستگی را برای آنان پیش بینی خواهد کرد تا خروج افراد به مهاجرت تبدیل نشود.

وی نیاز اصلی نخبگان امروز را ماندگاری مغزی عنوان کرد و گفت: چه بسا کسانی در کشور رشد می‌ کنند اما مغزشان در کشور نیست مانند کسانی که به هزینه این کشور مقاله و پژوهش می‌کنند اما فعالیتشان در راستای رفع نیاز‌های جامعه نیست اما بالعکس کسانی در خارج از کشور فعال هستند که تمام تحقیقاتشان در مسیر رفع نیازهای کشور است. آنچه مهم است جهت و سمت و سو مغزی است.