سایت‌‌آزمون‌دکتری‌ ( www.PhdAzmoon.Net ) معرفی منابع کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی : منابع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی اکولوژیک ، ارشد اگرواکولوژی

منابع کارشناسی ارشد کشاورزی اکولوژیک ، ارشد اگرواکولوژی ۹۴

منابع کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات (منابع ارشد اصلاح نباتاتمنابع ارشد زراعتمنابع ارشد علوم و تکنولوژی بذرمنابع ارشد کشاورزی اکولوژیک ، ارشد اگرواکولوژی )

مواد امتحانی و ضرایب کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات – کشاورزی اکولوژیک – اگرواکولوژی
۱- زبان انگلیسی تخصصی و زبان انگلیسی عمومی ۲
۲- زراعت ۳
۳- طرح آزمایش های کشاورزی ۲
۴- فیزولوژی گیاهان زراعی ۳
۵- اکولوژی ۳
۶- خاک شناسی ۲
۷- اصول مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی و علف های هرز ۲
نمونه سوالات دفترچه کنکور کارشناسی ارشد سراسری سالهای قبل کشاورزی اکولوژیک – اگرواکولوژی

منابع مطالعاتی پیشنهادی برای کارشناسی ارشد کشاورزی اکولوژیک ، ارشد اگرواکولوژی کد ۱۳۰۳ به صورت زیر است :
منابع کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی اکولوژیک ، ارشد اگرواکولوژی

ضریب زراعت ۳

زراعت نباتات صنعتی ، خواجه‌ پور ، خدابنده
زراعت عمومی ، خواجه ‌پور
گیاهان زراعی ، ‌هادی کریمی
اصول و مبانی زراعت ، خواجه پور
زراعت در مناطق خشک ، عوض کوچکی
زراعت پورصالح ، خدابنده
جنبه‌ های فیزیولوژیکی زراعت دیم ، تالیف گوپتا

ضریب فیزیولوژی گیاهان زراعی ۳

فیزیولوژی گیاهان زراعی ترجمه سرمدنیا
مبانی فیزیولوژیکی رشد و نمو گیاهان زراعی مجتمع علوم زراعی آمریکا ترجمه عوض کوچکی
جزوه فیزیولوژی گیاهان زراعی پی اچ دی آزمون

ضریب طرح آزمایشات ۲

طرح‌ های آزمایشی در علوم کشاورزی ، مصطفی ولیزاده ، محمد مقدم
طرح ‌های آزمایشی در علوم کشاورزی ، عبدالله بصیری
طرح‌ های آماری در کشاورزی ، مقدم، رضایی
طرح و تحلیل آزمایشات کشاورزی، آساد
جزوه طرح آزمایشات کشاورزی پی اچ دی آزمون

ضریب خاک شناسی ۲

مبانی خاک شناخت حق نیا
خاک شناسی عمومی محمودی

ضریب اکولوژی ۳

بوم‌ شناسی میمندی‌ نژاد
مبانی اکولوژی کشاورزی عوض کوچکی
جزوه اکولوژی عمومی

ضریب اصول مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی و علف های هرز ۲

جزوه اصول مبارزه با آفات
جزوه اصول مبارزه با بیماری های گیاهی
جزوه اصول مبارزه با علف های هرز

زبان انگلیسی عمومی و زبان انگلیسی تخصصی کشاورزی اکولوژیک ، اگرواکولوژی ۲

جزوه زبان انگلیسی عمومی پی اچ دی آزمون
جزوه لغات رشته کشاورزی اکولوژیک ، اگرواکولوژی
جزوه / کتاب زبان انگلیسی تخصصی کشاورزی اکولوژیک ، اگرواکولوژی
Agriculture I | Agriculure II
لغت : ۵۰۴ absolutely essntial words , TOFEL flash vocabulary
جزوه زبان عمومی پی اچ دی آزمون

جزوات کارشناسی ارشد کشاورزی اکولوژیک اگرواکولوژی

جزوات و جزوه زبان انگلیسی تخصصی
جزوات و جزوه زبان انگلیسی عمومی
جزوات و جزوه زراعت
جزوات و جزوه طرح آزمایش های کشاورزی
جزوات و جزوه فیزولوژی گیاهان زراعی
جزوات و جزوه اکولوژی
جزوات و جزوه خاک شناسی
جزوات و جزوه اصول مبارزه با آفات
جزوات و جزوه اصول مبارزه با بیماری های گیاهی
جزوات و جزوه اصول مبارزه با علف های هرز
نمونه سوالات دفترچه کنکور کارشناسی ارشد کشاورزی اکولوژیک اگرواکولوژی سراسری سالهای قبل

شما می توانید در این صفحه تجربیات خود را در خصوص رشته کارشناسی ارشد کشاورزی اکولوژیک ، ارشد اگرواکولوژی با دیگران به اشتراک بگذارید.
توجه مهم منابع فوق صرفا پیشنهادی می باشد و تضمینی برای قبولی در ارشد (قبولی در آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی اکولوژیک ، ارشد اگرواکولوژی ) نمی باشد.
جهت کسب اطلاعات و دریافت منابع ارشد کشاورزی اکولوژیک اگرواکولوژی با تماس تلفنی از ساعت ۸ الی ۲۱ – ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹
در صورت منتظر شدن پشت خطوط توصیه می‌شود درخواست خود رابه شماره ۴۰۰|۴۴۰۰|۴۰۰|۱۰۰۰ پیامک نمائید.

انجمن مهندسی کشاورزی و منابع طبیعیانجمن زراعت انجمن اصلاح نباتاتانجمن کشاورزی اکولوژیک اگرواکولوژی انجمن علوم و تکنولوژی بذر

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,