همایش تفکر خلاق ، سرمایه گذاری و توسعه

پژوهشگاه شاخص پژوه برگزار می کند:

” همایش تفکر خلاق، سرمایه گذاری و توسعه “

۹ و ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

جزیره کیش

علاقمندان جهت ثبت نام می توانند به وبسایت همایش به نشانی /http://shakhespajouhconference.ir/tafakorkhalagh مراجعه نمایند.

همایش تفکر خلاق، سرمایه گذاری و توسعه Creative Thinking Conference, Investment and Development

همایش تفکر خلاق، سرمایه گذاری و توسعه Creative Thinking Conference, Investment and Development