فراخوان اولین همایش ملی نقش آینده پژوهی در شهرهای اسلامی منتشر شد.این همایش توسط پژوهشگاه شاخص پژوه و مجمع جهانی شهر اسلامی در تاریخ ۳۱ اردیبهشتت ۱۳۹۴ برگزار خواهد شد.

محورهای اصلی همایش ملی نقش آینده پژوهی در شهرهای اسلامی

 

محور اصلی
هویت اسلامی در شهرهای اسلامی
آینده پژوهی در شهرهای اسلامی
محورهای فرعی همایش
محور فرعی محور اصلی
نقش معماری اسلامی در شکل گیری شهر اسلامی هویت اسلامی در شهرهای اسلامی
آموزه های دینی و اسلامی در حفظ محیط زیست شهری هویت اسلامی در شهرهای اسلامی
حقوق سکونت و شهروندی در شهر اسلامی هویت اسلامی در شهرهای اسلامی
فرهنگ وقف در شهر اسلامی هویت اسلامی در شهرهای اسلامی
مفهوم عدالت و شمول اجتماعی در شهر اسلامی هویت اسلامی در شهرهای اسلامی
توسعهه اسلامی در شهر اسلامی هویت اسلامی در شهرهای اسلامی
ارزش های اخلاقی و انسانی در شهر اسلامی هویت اسلامی در شهرهای اسلامی
سناریوهای آینده شهرهای اسلامی آینده پژوهی در شهرهای اسلامی
نقش آینده نگاری در معماری شهرهای اسلامی آینده پژوهی در شهرهای اسلامی
گردشگری حلال و نقش آن در مدیریت شهرهای اسلامی آینده پژوهی در شهرهای اسلامی
چالش های بکارگیری فناوری های نوین در آینده شهرهای اسلامی آینده پژوهی در شهرهای اسلامی
اقتصاد اسلامی و روش های نوین تامین هزینه های شهری آینده پژوهی در شهرهای اسلامی

روش تدوین مقاله

فرمت نگارش:

مقالات حداکثر در ۱۰ صفحه A4 ، قلم B-Nazanin برای مقالات فارسی و قلم Times New Roman جهت کلمات انگلیسی، عنوان با ۱۲ Bold به صورت راست چین، نام نویسنده ۱۱ Bold و عنوان شغلی نویسنده و متن با فونت ۱۲ به صورت Justified ، فواصل سطرها Single، حاشیه ۵/۲ سانتیمتر از طرفین و بالا و پایین صفحه، با تعیین زمینه یا محور همایش در سرتیتر (Header)، در محیط MS-WORD 2003 یا ۲۰۰۷ تهیه و با فرمتWORD و PDF از طریق پست الکترونیکی همایش ارسال گردد. لازم به ذکر است مقالاتی که طبق فرمت خواسته شده تهیه نشده باشند، مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.

تاریخ های مهم همایش ملی نقش آینده پژوهی در شهرهای اسلامی

تاریخ شروع ثبت نام در همایش ۱ اسفند ۱۳۹۳
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش ۱ اسفند ۱۳۹۳
آخرین مهلت ثبت نام ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
آخرین مهلت ارسال مقاله ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
اعلام نتایج داوری ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
تاریخ برگزاری ۳۱ اردیبهشتت ۱۳۹۴
برگزارکننده پژوهشگاه شاخص پژوه و مجمع جهانی شهر اسلامی

محل برگزاری همایش » مشهد مقدس

 

همایش ملی نقش آینده کنفرانس پژوهی در شهرهای اسلامی

اطلاعات تماس دبیرخانه همایش :

پژوهشگاه شاخص پژوه
تلفن ثابت :۰۳۱-۳۶۷۰۱۰۳۱
نمابر : ۰۳۱-۳۷۹۳۲۶۰۸
ایمیل : info@bpshakhespajouh.ac.ir

همایش ملی نقش آینده پژوهی در شهرهای اسلامی

فراخوان اولین همایش ملی نقش آینده پژوهی در شهرهای اسلامی محور های اصلی همایش : آینده پژوهی در شهرهای اسلامی هویت اسلامی در شهرهای اسلامی | معماری فرهنگ حقوق توسعه کنفرانس