سایت آزمون دکتری (PhdAzmoon.Net)  معرفی اساتید کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه های دولتی : دکتر سید حسن طباطبایی مدرس دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

دکتر سید حسن طباطبایی مدرس دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

دکتر سید حسن طباطبائی (دانشیار ) Dr. Sayyed-Hassan Tabatabaei

Dr. Sayyed-Hassan Tabatabaei - دکتر سید حسن طباطبایی دانشکده کشاورزی  دانشگاه شهرکرد | استاد دانشگاه شهرکرد

نام: سید حسن – نام خانوادگی: طباطبایی (Associate Professor ) – متولد: ۱۳۵۲ – محل تولد: اصفهان – ایران
دانشگاه: شهرکرد- دانشگاه شهرکرد- دانشکده کشاورزی- گروه مهندسی آب صندوق پستی:۱۱۵ کد پستی:۳۴۱۴۱-۸۸۱۸۶
تلفن دانشگاه شهرکرد: (۲۴۵۲)- ۲-۴۴۲۰۳۷۰- ۰۳۸۱ فاکس دانشگاه شهرکرد: ۴۴۲۴۴۲۸- ۰۳۸۱
stabaei[at]hotmail.com or stabaei[at]sku.agr.ac.ir
www.sku.ac.ir/fa/academic/members/tabatabaei-s/main

زبان:
فارسی: زبان مادری عربی: نوشتن و صحبت کردن خوب
انگلیسی: نوشتن و صحبت کردن خوب ترکی استانبولی: نوشتن و صحبت کردن ضعیف
زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه:
نفوذ آب در خاک آبیاری سطحی و زیرسطحی
جریان در محیط متخلخل مدلسازی جریان آبهای زیرزمینی
حرکت آب و املاح (آلاینده‌ها) در خاک استفاده از پسابها در آبیاری
تبخیر و تعرق کود آبیاری در سیستم آبیاری سطحی
مباحث نوین در فیزیک خاک (فراکتال- اسکیلنیگ) سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیائی

تحصیلات :
دکتری علو م و مهندسی آبیاری، ۱۳۸۳:
معدل: ۶۳/۱۶
محل تحصیل: گروه آبیاری و آبادانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران – کرج – ایران
موضوع سمینار: ۱-رفع آلودگی فلزات سنگین فاضلاب و ۲-جریان ترجیحی آب و آلاینده‎ها در خاک
عنوان رساله: تغییرات زمانی معادله نفوذ آب در آبیاری جویچه‌ای متاثر از بافت خاک و شرایط مدیریتی مزرعه
۲-۲- فوق لیسانس آبیاری و زهکشی، ۱۳۷۷:
معدل کل: ۷۴/۱۶
محل تحصیل: گروه آبیاری – دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان – اصفهان – ایران
عنوان پایان نامه: مدل ریاضی – مدیریتی سفره آب زیرزمینی با تاکید بر تغذیه مصنوعی (مطالعه موردی دشت دامنه)
۲-۳- لیسانس آبیاری و آبادانی، ۱۳۷۵:
معدل کل: ۳۲/۱۶
محل اخذ لیسانس: گروه آبیاری و آبادانی – دانشکده کشاورزی – تهران – کرج – ایران

برنامه تدریس دروس در مقاطع مختلف:
تئوری نشت و نفوذ (دکتری )
هیدرولیک آبیاری سطحی (دکتری )
جریان در محیط متخلخل (دکتری )
آبیاری سطحی (کارشناسی ارشد )
طراحی سیستمهای آبیاری سطحی (کارشناسی )
اصول زهکشی (کارشناسی )
آبیاری عمومی (کارشناسی )

I teach the following courses in differenet level:
Seepage and infiltration theory (PhD)
Surface irrigation hydrulic (PhD)
Flow in porous media (PhD)
Surface irrigation (MSc)
Surface irrigation system design (BSc)
Fundamental of drainage (BSc)
General irrigation (BSc)

تجربه کاری در شرکتهای
ردیف از تاریخ تا تاریخ مدت ( ماه) نام شرکت/مؤسسه/دستگاه اجرایی نوع فعالیت سمت نام پروژه یا فعالیت
۱ ۱/۵/۱۳۷۵ ۳۰/۶/۱۳۷۵ ۲ مهندسین مشاور پارساب مشاور کارآموز مطالعات هواشناسی- فیزیوگرافی
۲ ۱/۱/۱۳۷۶ ۳۰/۱۱/۱۳۷۶ ۱۱ مهندسین مشاور پارساب مشاور کارشناس مطالعات هواشناسی- فیزیوگرافی – آبهای زیرزمینی
۳ ۱/۱۲/۱۳۷۶ ۲۹/۱۲/۱۳۷۹ ۳۷ مهندسین مشاورآب اندیش سپاهان مشاور مدیرعامل-کارشناس شبکه های آبیاری و زهکشی- آبخیزداری-مدیریت پروژه
۴ ۱/۱/۱۳۷۷ ۳۰/۳/۱۳۷۸ ۱۵ مهندسین مشاور آبرودمهر مشاور کارشناس شبکه های آبیاری تحت فشار
۵ ۱/۱/۱۳۷۹ ۲۹/۱۲/۱۳۸۰ ۲۴ کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران مشاور کارشناس جوان برگزاری کارگاه- نشر کتاب – خدمات علمی
۶ ۱/۲/۱۳۷۹ ۲۹/۱۲/۱۳۷۹ ۱۱ شرکت شیلات ایران مشاور مشاور شبکه های انتقال و توزیع آب- ایستگاههای پمپاژ
۷ ۱/۷/۱۳۷۹ ادامه دارد ۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان تدریس و تحقیق عضو حق التدریس آبیاری – زهکشی- آبهای زیرزمینی- استفاده از فاضلابها
۸ ۱/۶/۱۳۸۰ ۳۰/۱/۱۳۸۱ ۷ مهندسین مشاور پارس رای‌آب مشاور کارشناس شبکه های انتقال و توزیع آب- ایستگاههای پمپاژ
۹ ۱۵/۱/۱۳۸۱ ۳۰/۱۱/۱۳۸۳ ۳۵ مهندسین مشاور فن آوران مشاور کارشناس شبکه های انتقال و توزیع آب- ایستگاههای پمپاژ
۱۰ ۱/۲/۱۳۸۱ ۲۹/۱۲/۱۳۸۱ ۱۱ مهندسین مشاور آبکاوش سرزمین مشاور کارشناس شبکه های انتقال و توزیع آب- ایستگاههای پمپاژ
۱۱ ۱/۱۱/۱۳۸۳ ادامه دارد ۴۴ دانشگاه شهرکرد تدریس و تحقیق عضو هیات علمی آبیاری – زهکشی- آبهای زیرزمینی- استفاده از فاضلابها
۱۲ ۱/۱/۱۳۸۶ ادامه دارد ۳۰ مهندسین مشاور سیماب پژوه آریا مشاور کارشناس شبکه های انتقال و توزیع آب- ایستگاههای پمپاژ
۱۳ ۱/۱/۱۳۸۶ ادامه دارد ۱۸ مهندسین مشاور کمند آب مشاور کارشناس شبکه های انتقال و توزیع آب- ایستگاههای پمپاژ
۱۴ ۰۱/۰۵/۱۳۸۷ ۰۱/۱۲/۱۳۸۷ ۶ مهندسین مشاور ریست بان مشاور مشاور و ناظر عالی شبکه های آبیاری و زهکشی- محیط زیست
۱۵ ۰۱/۱۱/۱۳۸۷ ۰۱/۱۱/۱۳۸۹ ۱ سازمان منطقه آزاد کیش مشاور مشاور و ناظر عالی مدیریت بهره‌برداری از منابع آب- محیط زیست- آبهای زیرزمینی
۱۵ ۰۱/۱۰/۱۳۸۸ ادامه دارد ۱ شرکت مهندسین مشاور بهاب سد مشاور مشاور شبکه آبیاری و زهکشی- آبیاری تحت فشار-آبهای زیرزمینی

فعالیتهای آموزشی : تدریس
• درس هیدرولیک آبیاری سطحی, دانشگاه شهرکرد، ۱۳۸۷ تا ادامه دارد. (مقطع دکتری)
• درس آبیاری سطحی, دانشگاه شهرکرد، ۱۳۸۳ تا ادامه دارد. (مقطع کارشناسی ارشد)
• درس طراحی سیستمهای آبیاری سطحی, دانشگاه شهرکرد، ۱۳۸۴ تا ادامه دارد. (مقطع کارشناسی)
• درس اصول زهکشی, دانشگاه تهران و دانشگاه شهرکرد، ۱۳۷۷ تا ادامه دارد. (مقطع کارشناسی)
• درس مساحی و نقشه برداری, دانشگاه شهرکرد و دانشگاه پیام نور شهرکرد، ۱۳۸۴ تا ادامه دارد. (مقطع کارشناسی)
• درس آبیاری عمومی, دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان و دانشگاه شهرکرد، ۱۳۷۷ تا ادامه دارد. (مقطع کارشناسی)
• درس برنامه نویسی کامپیوتر, دانشگاه شهرکرد، ۱۳۸۳ تا ادامه دارد (مقطع کارشناسی)
• درس آشنائی با اینترنت در کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، ۱۳۸۱ تا ادامه دارد (مقطع کارشناسی)
• درس آبیاری عمومی و اقلیم شناسی، دانشگاه پیام نور شهرکرد، ۱۳۸۴ تا ادامه دارد. (مقطع کارشناسی)
• درس رابطه آب و خاک و گیاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان و دانشگاه شهرکرد، ۱۳۸۰ تا ادامه دارد (مقطع کارشناسی)
• درس طراحی سیستمهای آبیاری (سطحی و تحت فشار)، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، ۱۳۷۹ (مقطع کارشناسی ارشد)

شرکت در دوره ها و کارگاههای آموزشی
• کارگاه آموزشی مهارتهای برقراری ارتباط موثر، اسفند ماه ۱۳۸۹، دانشگاه شهرکرد. ایران
• کارگاه آموزشی روش تحقیق، خرداد ۱۳۸۸، دانشگاه شهرکرد. ایران
• کارگاه آموزشی مهارتهای تدوین و انتشار مقاله‌های علمی-پژوهشی به زبان انگلیسی، تیر ۱۳۸۷٫ تهران. ایران
• کارگاه آموزشی روش تدریس، اردیبهشت ۱۳۸۵، شهرکرد. ایران
• چهارمین کارگاه آموزشی زهکشی، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، آبان ۱۳۸۵، تهران. ایران
• دوره آموزشی مدیریت منابع آب، کمپ بین المللی تابستانه، ژوئن ۲۰۰۵، موسسه تحقیقات هیدرولیک نانجینگ، جیانگ سو, چین.
• کارگاه آموزشی کاربرد فن GIS و RS در آبیاری و زهکشی, آذرماه ۱۳۸۳, تهران. ایران
• کارگاه تخصصی مدیریت منابع آب با همکاری موسسه IWMI، بهمن ۱۳۸۰، دانشگاه تربیت مدرس، تهران. ایران
• کارگاه آموزشی-تخصصی مدلهای ریاضی در جریان آبهای زیرزمینی، آبان ۱۳۸۰، دانشگاه تهران، تهران. ایران
• کارگاه آموزشی کاربرد اینترنت در آبیاری، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، آبان ۱۳۸۰، تهران. ایران
• دوره آموزشی پیشرفته، تکنولوژی انتقال رسوب، ژوئن ۲۰۰۱، آنکارا، استانبول، سامسون، ترکیه
• دومین کارگاه آموزشی زهکشی، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، اردیبهشت ۱۳۸۰، تهران. ایران
• دوره آموزش طراحی و اجرای سیستمهای طراحی آبیاری تحت فشار، معاونت فنی و امور زیربنایی وزارت کشاورزی،۱۳۷۶، کرج. ایران

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,