سایت‌‌آزمون‌دکتری‌ ( www.PhdAzmoon.Net ) معرفی اساتید دانشگاه های ایران – معرفی اساتید رشته کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد – معرفی استاد علیرضا آستارائی Ali Reza Astaraei – اساتید رشته خاکشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

ali reza astaraei associate professor department soil sciences | معرفی استاد علیرضا آستارائی | سایت آزمون دکتری

 علیرضا آستارائی Ali Reza Astaraei

دانشیار Associate Professor
گروه آموزشی خاکشناسی Department of Soil Sciences
دانشکده کشاورزی Faculty of Agriculture
دانشگاه فردوسی مشهد Ferdowsi University Of Mashhad (FUM)
پست الکترونیک : astaraei (at) um (dot) ac (dot) ir
اطلاعات تکمیلی و کامل در سایت استاد علیرضا آستارائی : http://astaraei.profcms.um.ac.ir

 لیست دروس تدریس شده مقطع کارشناسی
درس زبان
درس خاکشناسی عمومی
درس خاکشناسی عمومی
درس کارآموزی
درس پروژه
درس خاکهای شور و قلیایی
درس تغذیه گیاه
درس خاک های شور سدیمی
درس خاکشناسی عمومی
درس خاکشناسی عمومی
درس خاکشناسی عمومی
درس خاکهای مناطق خشک ونیمه خشک
درس خاکشناسی عمومی
درس خاکهای مناطق خشک وبیابانی

لیست دروس تدریس شده مقطع کارشناسی
درس کیفیت آب آبیاری کارشناسی ارشد
درس سمینار -۱ کارشناسی ارشد
درس زبان تخصصی کارشناسی ارشد
درس روش تحقیق کارشناسی ارشد
درس مواد آلی خاک کارشناسی ارشد

لیست دروس تدریس شده مقطع کارشناسی
درس روابط بیولوژی خاک و گیاه دکتری (Ph.D)
درس کیفیت آب در کشاورزی دکتری (Ph.D)
درس مواد آلی خاک دکتری (Ph.D)

لیست کتاب های استاد علیرضا آستارائی
عنوان کتاب کود های بیولوژیک فن آوری، بازاریابی و کاربرد ؛ ۲۰۱۳-۰۲-۲۸ ؛ علیرضا آستارائی , علیرضا فریدحسینی
عنوان کتاب کاربرد کودهای بیولوژیکی در کشاورزی پایدار ؛ ۱۹۹۶-۱۰-۰۸ ؛ جهاد دانشگاهی ؛ علیرضا کوچکی , علیرضا آستارائی

کنفرانس های داخلی استاد علیرضا آستارائی

اقدس باقری , علیرضا آستارائی , حجت امامی , فراهمی عناصر کم مصرف در یک خاک سدیمی زیر تاثیر نانو اکسید آهن همراه با کمپوست گرانوله گوگردی , اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست , ۲۰۱۴-۰۹-۱۰
اقدس باقری , علیرضا آستارائی , حجت امامی , بررسی اثر مصرف نانو اکسید آهن،کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی و هیومیک اسید بر غلظت عناصر کم مصرف گیاه خردل هندی در خاک سدیمی , دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , ۲۰۱۴-۰۸-۲۳
فتح اله مدرومی , حجت امامی , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , بررسی روند پتانسیل قابل معدنی شدن نیتروژن (PMN ) برخی از کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف , سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران , ۲۰۱۴-۰۱-۲۸
فتح اله مدرومی , حجت امامی , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , تخمین پتانسیل معدنی شدن نیتروژن برخی از کودهای آلی با مدل مرتبه اول , سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران , ۲۰۱۴-۰۱-۲۸
فرشته نبوی نیا , حجت امامی , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , تاثیز ضایعات کارخا چرم، بیوچار و پتاسیم بر میزان عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم در خاک , سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران , ۲۰۱۴-۰۱-۲۸
علاءالدین الصالح , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , حجت امامی , تاثیر مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری و کلات آهن بر فراهمی آهن و برخی عناصر کم مصرف خاک , سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران , ۲۰۱۴-۰۱-۲۸
علاءالدین الصالح , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , حجت امامی , اثر لجن فاضلاب، کمپوست زباله شهری و کلات آهن بر خصوصیات فیزیکی خاکهای آهکی , دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم , ۲۰۱۳-۰۹-۱۲
فرشته نبوی نیا , حجت امامی , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , تاثیر ضایعات کارخانه چرم، بیوچار و پتاسیم بر ویژگیهای رشدی ریشه گیاه تربچه , دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم , ۲۰۱۳-۰۹-۱۲
زهره سیدجمالی , علیرضا آستارائی , حجت امامی , تاثیر اسید هیومیک، کمپوست زباله شهری و مقادیر فسفر بر خصوصیات رشدی گیاه دارویی ریحانOcimum bacilicum , دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم , ۲۰۱۳-۰۹-۱۲
شادی عامل زنده دل , علیرضا آستارائی , رضا خراسانی , حجت امامی , تاثیر سطوح مختلف پتاسیم، زئولیت، بنتونیت و پرلیت بر گیاه کاهو , دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم , ۲۰۱۳-۰۹-۱۲
فاطمه صبوری , امیر فتوت , علیرضا آستارائی , رضا خراسانی , کارایی نانوذره آهن صفرظرفیتی همراه با کود گاوی در تثبیت سرب خاک آهکی , اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست , ۲۰۱۳-۰۳-۱۰
فتح اله مدرومی , حجت امامی , علیرضا آستارائی , رضا خراسانی , تعیین میزان معدنی شدن نیترات در کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف , همایش ملی خاک و کشاورزی پایدار , ۲۰۱۳-۰۳-۰۷
فاطمه صبوری , امیر فتوت , علیرضا آستارائی , رضا خراسانی , مقایسه نانو و میکرو ذره اکسید آهن در اصلاح خاک آلوده , اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست , ۲۰۱۳-۰۲-۲۱
مجتبی خطبائی , حجت امامی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , تاثیر مواد آلی و پودر گچ بر تخلخل تهویه ای، سرعت نفوذ نهایی و نسبت جذب سدیم , همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران , ۲۰۱۲-۰۹-۱۵
شیما زنگوئی نسب , حجت امامی , علیرضا آستارائی , علیرضا یاری , اثرات هیدروژل استاکوزرب بر برخی خصوصیات هیدرولیکی خاک و رشد و استقرار نهال آتریپلکس , نخستین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه , ۲۰۱۲-۰۵-۲۹
شیما زنگوئی نسب , حجت امامی , علیرضا آستارائی , علیرضا یاری , اثرات هیدروژل استاکوزرب و آبیاری بر رشد و استقرار نهال تاغ , نخستین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه , ۲۰۱۲-۰۵-۲۹
محترم نبی پور , حجت امامی , علیرضا آستارائی , تاثیر منبع کود نیتراتی و دور آبیاری بر آبشویی نیترات و توزیع آن در نیمرخ خاک , نخستین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه , ۲۰۱۲-۰۵-۲۹
محترم نبی پور , حجت امامی , علیرضا آستارائی , بررسی آبشویی نیترات در نتیجه کاربرد کودهای شیمیایی و آلی و لجن فاضلاب , پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست , ۲۰۱۱-۱۱-۱۹
حجت امامی , علیرضا آستارائی , مهدی مهاجرپور , عّمار فرح بخش , تاثیر مواد بهساز بر ویژگی های هیدرولیکی خاک در یک خاک شور – سدیمی , دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران , ۲۰۱۱-۰۹-۰۳
عباس قدسی , علیرضا آستارائی , حجت امامی , محمد هادی میرزاپور , تاثیر نانو ذرات اکسید آهن و کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی بر غلظت عناصر کم مصرف در خاک شور‌سدیمی , دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران , ۲۰۱۱-۰۹-۰۳
عباس قدسی , علیرضا آستارائی , حجت امامی , تاثیر نانو ذرات اکسید آهن و کمپوست زباله شهری بر عملکرد دانه و درصد روغن آفتاب گردان در خاک شور- سدیمی , همایش ملی گیاهان دارویی , ۲۰۱۱-۰۳-۰۲
سیدحسین ثنائی نژاد , علیرضا آستارائی , مرجان قائمی , نگار سیابی , بررسی تغییرات مکانی داده ها با استفاده از روش های تحلیلی زمین آمار برای مطالعات خاکشناسی , اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه, آب, خاک و هوا , ۲۰۱۰-۱۱-۱۴
مرجان قائمی , علیرضا آستارائی , سیدحسین ثنائی نژاد , تخمین منحنی رطوبتی با استفاده از مدل تک پارامتری , اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه, آب, خاک و هوا , ۲۰۱۰-۱۱-۱۴
ندا برادریان , علیرضا آستارائی , برهمکنش ماده اصلاحی فسفر و کادمیم بر خصوصیات رشدی گیاه خردل , اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , ۲۰۱۰-۱۱-۱۰
فاطمه یوسفی هزاری , علیرضا آستارائی , اثر دما بر فراهمی کادمیوم خاک , اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , ۲۰۱۰-۱۱-۱۰
فاطمه یوسفی هزاری , علیرضا آستارائی , تاثیر نوع و مقادیر نمک بر کادمیوم قابل دسترس خاک , اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , ۲۰۱۰-۱۱-۱۰
طیبه نژادحسینی , علیرضا آستارائی , مطالعه اثر باقیمانده کود های آلی، عناصر بر و روی بر ترکیب شیمیایی گندم , اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , ۲۰۱۰-۱۱-۱۰
سیده افسانه حسینی , مهدی مدرس اول , مجتبی حسینی , علیرضا آستارائی , سعید هاتفی , مقایسه توانایی های زیستی شته سیاه باقلا Aphis fabae Scopoli (Hom.: Aphididae) روی گیاه لوبیا در مقادیر مختلف کوددهی نیتروژن به پتاسیم , نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران , ۲۰۱۰-۰۷-۳۱
سیما مظاهری نیا , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , احمد منشی , مقایسه اثر اکسیدهای آهن معمولی و نانو ضایِعاتی بر جذب و تجمع آهن در گیاه گندم در یک خاک آهکی , اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو , ۲۰۱۰-۰۳-۱۰
سیما مظاهری نیا , علیرضا آستارائی , بررسی امکان استفاده ازضایعات فرایند اسید شویی صنایع فولاد به عنوان کود آهن , همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی ۲۰۱۰-۰۳-۰۲
سیما مظاهری نیا , علیرضا آستارائی , مجتبی فتحی , اثر کود آهن و کمپوست بر جذب و فراهمی مس، منگنز و روی گندم , همایش ملی علوم آب، خاک،گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی ۲۰۱۰-۰۳-۰۲
عبدالقادر مومنی , غلامحسین داوری نژاد , علیرضا آستارائی , سعادت علی نیا , الهام ذوالفقاری , حمیده پور , نقش عنصر پتاسیم در حاشیه سوختگی برگ ارقام پسته , ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , ۲۰۰۹-۰۷-۱۳
عبدالقادر مومنی , غلامحسین داوری نژاد , علیرضا آستارائی , سعادت علی نیا , الهام ذوالفقاری , حمیده پور , تاثیر علظت عناصر منیزیوم سدیم وکلر در سوختگی کناره برگهای ارقام پسته , ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , ۲۰۰۹-۰۷-۱۳
عبدالقادر مومنی , غلامحسین داوری نژاد , علیرضا آستارائی , سعادت علی نیا , الهام ذوالفقاری , حمیده پور , نقش پتاسیم در حاشیه سوختگی برگ ارقام پسته , ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , ۲۰۰۹-۰۷-۱۳
مهدی محمدی ثانی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , امیر لکزیان , تاثیر زئولیت و سوپر فسفات ترپل بر استفاده از ضایعات آلوده به فلزات سنگین در کشت گندم , یازدهمین کنگره علوم خاک ایران , ۲۰۰۹-۰۷-۱۲
معصومه شهابی , علیرضا آستارائی , تاثیر مقادیر کود فسفر بر میزان جذب کبالت توسط شنبلیله , یازدهمین کنگره علوم خاک ایران , ۲۰۰۹-۰۷-۱۲
علیرضا آستارائی , زعفران مفید یا سمی؟ , همایش بین المللی زعفران داروی گیاهی هزاره سوم , ۲۰۰۹-۰۵-۱۳
سیدحسین ثنائی نژاد , علیرضا آستارائی , پریسا میر حسینی موسوی , مرجان قائمی , عاطفه کشاورزی , ارزیابی شاخص های گیاهی و شاخص های خاک برای طبقه بندی اراضی شور منطقه ی نیشابور با استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM+ , اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران , ۲۰۰۸-۱۲-۲۳
علیرضا آستارائی , تاثیر خاک ونخاله های ساختمانی حاوی کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد ودرصد موسیلاژوترکیبات شیمیایی دانه گیاه دارویی اسفرزه , هیجدهمین کنگره علوم وصنایع غذایی ایران , ۲۰۰۸-۱۰-۱۵
سیدحسین ثنائی نژاد , علیرضا آستارائی , مرجان قائمی , عاطفه کشاورزی , پریسا میر حسینی موسوی , بررسی سیستم های بهره برداری ومدیریت دادهای مکانی در کشاورزی دقیق….. , پنجمین کنگره ملی ماشینهای کشاورزی ومکانیزاسیون , ۲۰۰۸-۰۸-۲۷
علیرضا آستارائی , سیدحسین ثنائی نژاد , عاطفه کشاورزی , پریسا میر حسینی موسوی , مرجان قائمی , مقایسه شاخص های شوری خاکها با استفاده از داده های سنجش از دوردر منطقه دشت نیشابور. , پنجمین کنگره ملی ماشینهای کشاورزی ومکانیزاسیون , ۲۰۰۸-۰۸-۲۷
سیدحسین ثنائی نژاد , علیرضا آستارائی , پریسا میر حسینی موسوی , عاطفه کشاورزی , مرجان قائمی , استفاده ازتصاویر ماهواره ای برای مطالعات پوشش گیاهی , پنجمین کنگره ملی ماشینهای کشاورزی ومکانیزاسیون , ۲۰۰۸-۰۸-۲۷
علیرضا آستارائی , اثر مقادیر مختلف شوری وعنصر بر روی عملکرد دانه وجذب عناصر غذایی گیاه جو , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , ۲۰۰۸-۰۸-۱۸
علیرضا آستارائی , اثر نسبت های آنیونی کلر به سولفات درآب آبیاری وکود نیتروژن بر مقداروجذب عناصر غذایی،شاخص برداشت وکارآیی مصرف نیتروژن درجو , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , ۲۰۰۸-۰۸-۱۸
علیرضا آستارائی , مقایسه کمپوست های تولیدی در فصول سال و اثرات آنها بر جوانه زنی وخصوصیات رشدی گیاه شاهی , سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی , ۲۰۰۸-۰۵-۱۳
علیرضا آستارائی , تاثیر شیرابه حاصل از کمپوست زباله های شهری بر در صدجوانه زنی وخصوصیات رشدی گیاه شاهی , سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی , ۲۰۰۸-۰۵-۱۳
علیرضا آستارائی , تاثیر غلظت های مختلف عصاره کمپوست های فصلی بر جوانه زنی و خصوصیات رشدی گیاه شاهی , چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند , ۲۰۰۸-۰۴-۲۱
میثم مجیدی خلیل ا باد , بیژن قهرمان , کامران داوری , علیرضا آستارائی , اصلاح ناثیر شوری بر منحنی واسنجی بلوک گچی , نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر , ۲۰۰۸-۰۲-۰۵
علیرضا آستارائی , بررسی تاثیر مقادیر مختلف بر در آب آبیاری تحت شرایط شوری خاک بر خصوصیات شیمیایی خاک و اجزای عملکرد گیاه جو نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۲۰۰۸-۰۱-۳۰
زهرا شریفی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , تاثیر کودهای پتاسیم و نیتروژن تحت شرایط شوری بر خصوصیات خاک و عملکرد چغندر , نهمین سمینار سراسرس آبیاری و کاهش تبخیر , ۲۰۰۸-۰۱-۳۰
علیرضا آستارائی , ارزیابی تحمل به تنش گیاه جو در رابطه با نسبت های آنیونی کلر به سولفات آب آبیاری , نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر , ۲۰۰۸-۰۱-۲۶
علیرضا آستارائی , تاثیر مقادیر بر در آب آبیاری وشوریخاک برخصوصیات شیمیایی خاک وخصوصیات رشدی ریشه جو , سومین کنفرانس سراسری آبخیزداری ومدیریت منابع آب وخاک , ۲۰۰۷-۱۲-۱۱
علیرضا آستارائی , نقش بر در حاشیه سوختگی برگ ارقام پسته , اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته , ۲۰۰۷-۱۱-۰۴
حجت امامی , علیرضا آستارائی , بررسی تاثیر نسبتهای یونی کلر (|C) به سولفات (SO4)در سطوح مختلف شوری بر جذب ازت در گندم , هفتمین کنگره علوم زراعت اصلاح نباتات ایران ۲۰۰۲-۰۸-۲۳

اطلاعات تکمیلی و کامل در سایت استاد علیرضا آستارائی : http://astaraei.profcms.um.ac.ir
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد منابع ، جزوات ، سوالات ، کتاب های رشته های ارشد خاکشناسی و دکتری رشته و گرایش های خاک شناسی با ما تماس بگیرید:
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ (از ساعت ۹ الی ۱۸ )
تماس از طریق لاین Line نیز مقدور می‌باشد.