سایت‌‌آزمون‌دکتری‌ ( www.PhdAzmoon.Net ) معرفی منابع کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی : منابع کارشناسی ارشد رشته زراعت

منابع کارشناسی ارشد زراعت ۹۴

منابع کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات ( منابع ارشد اصلاح نباتاتمنابع ارشد زراعتمنابع ارشد علوم و تکنولوژی بذرمنابع ارشد کشاورزی اکولوژیک ، ارشد اگرواکولوژی )

مواد امتحانی و ضرایب کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات – زراعت
۱- زبان انگلیسی تخصصی و زبان انگلیسی عمومی ۲
۲- زراعت ۴
۳- طرح آزمایش های کشاورزی ۲
۴- فیزولوژی گیاهان زراعی ۳
۵- اکولوژی ۲
۶- خاک شناسی ۱
نمونه سوالات دفترچه کنکور کارشناسی ارشد سراسری سالهای قبل زراعت

منابع مطالعاتی پیشنهادی برای کارشناسی ارشد زراعت کد ۱۳۰۳ به صورت زیر است :
منابع کنکور کارشناسی ارشد زراعت

ضریب زراعت ۴

کتاب زراعت نباتات صنعتی ، خواجه‌پور ، خدابنده
جزوه زراعت عمومی ، خواجه ‌پور
کتاب گیاهان زراعی ، ‌هادی کریمی
کتاب اصول و مبانی زراعت ، خواجه پور
کتاب زراعت در مناطق خشک ، عوض کوچکی
کتاب زراعت پورصالح ، خدابنده
کتاب جنبه‌ های فیزیولوژیکی زراعت دیم ، تالیف گوپتا
جزوه زراعت عمومی دانشگاه تهران
جزوه غلات

ضریب فیزیولوژی گیاهان زراعی ۳

کتاب فیزیولوژی گیاهان زراعی ترجمه سرمدنیا
کتاب مبانی فیزیولوژیکی رشد و نمو گیاهان زراعی مجتمع علوم زراعی آمریکا ترجمه عوض کوچکی
جزوه فیزیولوژی گیاهان زراعی پی اچ دی آزمون

ضریب طرح آزمایشات ۲

طرح‌ های آزمایشی در علوم کشاورزی ، مصطفی ولیزاده ، محمد مقدم
کتاب طرح ‌های آزمایشی در علوم کشاورزی ، عبدالله بصیری
طرح‌ های آماری در کشاورزی ، مقدم، رضایی
کتاب طرح و تحلیل آزمایشات کشاورزی، آساد
جزوه طرح آزمایشات کشاورزی پی اچ دی آزمون

ضریب اکولوژی ۲

کتاب بوم‌ شناسی میمندی‌ نژاد
کتاب مبانی اکولوژی کشاورزی عوض کوچکی

ضریب خاک شناسی ۱

کتاب مبانی خاک شناخت حق نیا
جزوه خاک شناسی عمومی محمودی

زبان انگلیسی عمومی و زبان انگلیسی تخصصی زراعت ۲

جزوه زبان انگلیسی عمومی پی اچ دی آزمون
جزوه لغات رشته زراعت
Agriculture I | Agriculure II
لغت : ۵۰۴ absolutely essntial words , TOFEL flash vocabulary
جزوه زبان عمومی پی اچ دی آزمون
جزوه زبان انگلیسی تخصصی زراعت

جزوات کارشناسی ارشد زراعت

جزوات و جزوه زبان انگلیسی تخصصی
جزوات و جزوه زبان انگلیسی عمومی
جزوات و جزوه زراعت
جزوات و جزوه طرح آزمایش های کشاورزی
جزوات و جزوه فیزولوژی گیاهان زراعی
جزوات و جزوه اکولوژی
جزوات و جزوه خاک شناسی
نمونه سوالات دفترچه کنکور کارشناسی ارشد سراسری سالهای قبل زراعت

شما می توانید در این صفحه تجربیات خود را در خصوص رشته کارشناسی ارشد زراعت با دیگران به اشتراک بگذارید.
توجه مهم منابع فوق صرفا پیشنهادی می باشد و تضمینی برای قبولی در ارشد (قبولی در آزمون کارشناسی ارشد زراعت ) نمی باشد.
جهت کسب اطلاعات و دریافت منابع ارشد زراعت با تماس تلفنی از ساعت ۸ الی ۲۱ – ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹
در صورت منتظر شدن پشت خطوط توصیه می‌شود درخواست خود رابه شماره ۴۰۰|۴۴۰۰|۴۰۰|۱۰۰۰ پیامک نمائید.

انجمن مهندسی کشاورزی و منابع طبیعیانجمن زراعت انجمن اصلاح نباتاتانجمن کشاورزی اکولوژیک اگرواکولوژی انجمن علوم و تکنولوژی بذر

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,