کلاسهای درس و نکته تست استاد آقامیری آمادگی آزمون دکتری ۹۵-۹۶

  • کلاس نکته و تست کلاس آمادگی آزمون دکتری مدیریت درس تئوری مدیریت
  • کلاس نکته و تست کلاس آمادگی آزمون دکتری مدیریت درس اقتصاد خرد
  • کلاس نکته و تست کلاس آمادگی آزمون دکتری مدیریت درس اقتصاد کلان
  • کلاس نکته و تست کلاس آمادگی آزمون دکتری مدیریت درس مدیریت مالی

برنامه کلاسهای حضوری آمادگی آزمون دکتری مدیریت دانشگاه آزاد و سراسری

استاد آقامیری کیست ؟

رزومه استاد آقامیری :

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (دانشگاه تهران ) (موضوع پایان نامه : بررسی ارزش برند صنعتی و تاثیر ان بر ارزش برند ترکیبی و ترجیح خرید مصرف کننده نهایی – نمره نهایی ۱۹٫۷۶  )

سوابق تدریس :

تئوری مدیریت ( روش case-study ) – ویژه کارشناسی ارشد مدیریت ، مدیریت اجرایی و مهندسی صنایع – موسسه پژوهش – دپارتمان تخصصی مدیریت – تابستان ۱۳۹۲

اقتصاد خرد و کلان (روش  case-study) – ویژه کارشناسی ارشد مدیریت ، مدیریت اجرایی و مهندسی صنایع – موسسه پژوهش – دپارتمان تخصصی مدیریت – تابستان ۱۳۹۲

مدیریت مالی (روش case-study) – ویژه کارشناسی ارشد مدیریت ، مدیریت اجرایی و مهندسی صنایع – موسسه پژوهش – دپارتمان تخصصی مدیریت – تابستان ۱۳۹۲

– مدیریت مالی ( درس – نکته ) ویژه دانشگاه آزاد و سراسری کارشناسی ارشد –  موسسه پاسارگاد – مهر ۱۳۸۹ تا خردادماه ۱۳۹۱

– تئوری مدیریت ( درس – نکته ) دانشگاه آزاد و سراسری کارشناسی ارشد – موسسه پاسارگاد – مهر ۱۳۸۹ تا خردادماه ۱۳۹۱

– اقتصاد خرد و کلان ( درس  – نکته )دانشگاه ازاد و سراسری کارشناسی ارشد – موسسه پاسارگاد – مهر ۱۳۸۹ تا خردادماه ۱۳۹۱

– اقتصاد خرد و کلان ( درس – نکته ) ویژه دانشگاه سراسری کاردانی به کارشناسی – اندیشمندان – مردادماه ۱۳۹۱

– مبانی مدیریت صنعتی – ویژه دور های فراگیر پیام نور – موسسه پژوهش تهران (پاییز ۱۳۹۱ )

– مدیریت مهندسی – ویژه دور های فراگیر پیام نور – موسسه پژوهش تهران (پاییز ۱۳۹۱ )

– مشتری مداری ،کسب و کار ،  بازارشناسی ، بازاریابی ، اصول بازاریابی ، تصمیم گیری در امورمالی –  مهارت ها و قوانین کسب و کار ،مدیریت کسب وکار و بهره وری  (از سال ۹۱ تا کنون ) – در بیش از ده مرکز دانشگاه علمی کاربردی تهران

تالیفات :
مدیریت مالی–  انتشارات ازاده

اصول مدیریت و تئوری سازمان –  انشارات ازاده

اقتصاد خرد –  انتشارات آزاده

اقتصاد کلان –  انتشارات آزاده

اصول و مبانی مدیریت – انتشارات آزاده

ترجمه کتاب مدیریت بازاریابی متداول –  انتشارات نگاه دانش ( در حال انجام )

نام درس کد درس نام استاد روز ساعت تعداد ساعت ظرفیت دوره  شهریه (تومان)  منابع کلاسی
تئوری مدیریت A استاد آقامیری جمعه ۱۲ الی ۱۶ ۵۶ ۴ نفر    ۲۴۰,۰۰۰ –          کتاب اصول مدیریت و تئوری سازمان – انتشارات راهیان ارشد – احسان آقامیری–         جزوه کلاسی تست های تالیفی تئوری مدیریت استاد آقامیری

–         جزوه کلاسی درس تئوری مدیریت استاد آقامیری

–           جزوه تستهای ۳۰ دوره کنکور تئوری مدیریت استاد آقامیری

 

B چهارشنبه ۱۲ الی ۱۶ ۵۶ ۴ نفر    ۲۴۰,۰۰۰
C سه شنبه ۱۲ الی ۱۶ ۵۶ ۴ نفر    ۲۴۰,۰۰۰
D دوشنبه ۱۶ الی ۲۰ ۵۶ ۴ نفر    ۲۴۰,۰۰۰
E یکشنبه ۱۶ الی ۲۰ ۵۶ ۴ نفر    ۲۴۰,۰۰۰
زبان عمومی و تخصصی A استاد ایمان جمعه ۱۶ الی ۲۰ ۵۶ ۴ نفر    ۲۴۰,۰۰۰ –          جزوه کلاسی کلمات و گرامر استاد ایمان

برنامه کلاسهای حضوری آمادگی کنکور ارشد مدیریت دانشگاه آزاد و سراسری

نام درس کد درس نام استاد روز ساعت تعداد ساعت ظرفیت دوره  شهریه (تومان)  منابع کلاسی
تئوری مدیریت A استاد آقامیری جمعه ۱۲ الی ۱۶ ۴۰ ۴ نفر    ۱۷۰,۰۰۰ –          کتاب اصول مدیریت و تئوری سازمان – انتشارات راهیان ارشد – احسان آقامیری–         جزوه کلاسی تست های تالیفی تئوری مدیریت استاد آقامیری

–         جزوه کلاسی درس تئوری مدیریت استاد آقامیری

–           جزوه تستهای ۳۰ دوره کنکور تئوری مدیریت استاد آقامیری

 

B چهارشنبه ۱۲ الی ۱۶ ۴۰ ۴ نفر    ۱۷۰,۰۰۰
C سه شنبه ۱۲ الی ۱۶ ۴۰ ۴ نفر    ۱۷۰,۰۰۰
D دوشنبه ۱۶ الی ۲۰ ۴۰ ۴ نفر    ۱۷۰,۰۰۰
E یکشنبه ۱۶ الی ۲۰ ۴۰ ۴ نفر    ۱۷۰,۰۰۰
زبان عمومی و تخصصی A استاد ایمان جمعه ۱۶ الی ۲۰ ۴۰ ۴ نفر    ۱۷۰,۰۰۰ –          جزوه کلاسی کلمات و گرامر استاد ایمان
اقتصاد A استاد آقامیری جمعه ۸ الی ۱۲ ۴۰ ۴ نفر    ۱۹۰,۰۰۰ –         کتاب اقتصاد خرد – انتشارات راهیان ارشد – احسان آقامیری–         کتاب اقتصاد کلان – انتشارات راهیان ارشد – احسان آقامیری

–         جزوه کلاسی اقتصاد خرد و کلان استاد آقامیری

B چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰ ۴۰ ۴ نفر    ۱۹۰,۰۰۰
C سه شنبه ۱۶ الی ۲۰ ۴۰ ۴ نفر    ۱۹۰,۰۰۰
D دوشنبه ۱۲ الی ۱۶ ۴۰ ۴ نفر    ۱۹۰,۰۰۰
E یکشنبه ۱۲ الی ۱۶ ۴۰ ۴ نفر    ۱۹۰,۰۰۰
مدیریت مالی A پنجشنبه ۱۳ الی ۱۶ ۳۰ ۴ نفر    ۱۵۰,۰۰۰ –          کتاب مدیریت مالی – انتشارات راهیان ارشد – احسان آقامیری–          جزوه کلاسی درس مدیریت مالی استاد آقامیری

–          جزوه کلاسی تست های تالیفی مدیریت مالی استاد آقامیری 

کلاس های دکتری مدیریت

ثبت نام از طریق پیامک :  ارسال پیامک به شماره ۳۰۰۰۸۹۸۳۰۰۳۰۳۳

ثبت نام تلفنی :          شماره تماس ۶۶۴۳۰۴۶۰ – ۶۶۴۳۰۳۳۶

ثبت نام حضوری :  مراجعه به آدرس ، ضلع جنوب شرقی میدان توحید – ابتدای خیابان میرخانی (نصرت شرقی) – پلاک ۲۳۰ – موسسه آموزش عالی آزاد فرهنگ تفاهم – دپارتمان مدیر ارشد

 

کلاسهای آمادگی آزمون دکتری مدیریت استاد آقامیری

کلاسهای آمادگی آزمون دکتری مدیریت استاد آقامیری : کلاس نکته تست تئوری مدیریت دکتری مدیریت ،  کلاس نکته تست اقتصاد دکتری مدیریت کلاس دکتری مدیریت کلاسهای آمادگی دکتری مدیریت