سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net ) – آدرس و شماره تماس دانشگاه های ایران – معرفی سایت های دانشگاهی کشور –آدرس سایت دانشگاه های پیام نور

آدرس سایت

نام دانشگاه

www.pnu.ac.ir

دانشگاه پیام نور

www.umpnuac.com

دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي

ar.isfpnu.ac.ir

دانشگاه پيام نور اردستان

www.nkh-pnu.ac.ir/esfarayen

دانشگاه پیام نور مرکز خراسان شمالي مرکز اسفراین

pnuosku.ac.ir/page.php?4

دانشگاه پيام نور اسکو

pnui.ac.ir

دانشگاه پيام نور اصفهان

www.pnu5b.ac.ir

دانشگاه پیام نور بوشهر

pnur6.ac.ir

دانشگاه پيام نور بيجار

www.psdpnu.ac.ir/Fa

دانشگاه پيام نور پل سفيد

takpnu.ac.ir

دانشگاه پيام نور تاکستان

www.taftpnu.ac.ir

دانشگاه پيام نور تفت

www.tehran.pnu.ac.ir

دانشگاه پيام نور تهران

jpnu.ac.ir

دانشگاه پیام نور جهرم

www.ch-bkhpnu.ac.ir

دانشگاه پيام نور چهارمحال و بختياري

www.pnukh.ir

دانشگاه پيام نور خوزستان

pnuzarch.ac.ir/farsi

دانشگاه پيام نور زارج

www.pnuz.ir

دانشگاه پيام نور زنجان

zohan.skpnu.ac.ir

دانشگاه پيام نور زهان

www.saghezpnu.ac.ir

دانشگاه پيام نور سقز

sepnu.ac.ir

دانشگاه پيام نور سمنان

www.pnus.ac.ir

دانشگاه پیام نور سرخس

www.pnusb.ir

دانشگاه پيام نور سيستان و بلوچستان

www.shahinshahrpnu.ir

دانشگاه پيام نور شاهين شهر

shahryar.tpnu.ac.ir

دانشگاه پيام نور شهريار

www.spnu.ac.ir

دانشگاه پيام نور شيراز

www.qpnu.ac.ir

دانشگاه پيام نور قزوين

www.qompnu.ac.ir

دانشگاه پيام نور قم

www.pnur.ac.ir

دانشگاه پيام نور گيلان

www.pnulr.ac.ir

دانشگاه پيام نور لرستان

pnum.ac.ir

دانشگاه پیام نور خراسان رضوي

pnumaybod.ac.ir/page.php?11

دانشگاه پيام نور ميبد

www.napnu.ac.ir

دانشگاه پيام نور نقده

www.pnun.ac.ir

دانشگاه پيام نور نوشهر

nehbandan.skpnu.ac.ir

دانشگاه پيام نور نهبندان

neishaboorpnu.ir

دانشگاه پيام نور نيشابور

www.pnuba.ac.ir

دانشگاه پيام نور هرمزگان

www.pnur6.ac.ir

دانشگاه پيام نور همدان

pnuyazd.ac.ir

دانشگاه پيام نور يزد

آدرس و شماره تماس دانشگاه های ایران – معرفی سایت های دانشگاهی کشور –آدرس سایت دانشگاه های پیام نور

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون