اعلام نتایج تکمیل ظرفیت آزمون دکتری

به گفته رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، اعلام نتایج تکمیل ظرفیت آزمون دکتری ۹۰ روز چهارشنبه روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قابل دریافت است.برای این منظورداشتن اطلاعات پرونده و کد رهگیری الزامی می باشد.دلیل این تاخیر ، اعلام نتایج نهایی مصاحبه ها از سوی nانشگاهها عنوان شد.بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ نفر در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری ۹۰ – ۹۱ پذیرش می شوند.

گزینش دانشجوی دکتری در سال ۹۰ براساس ۸۰ نمره آزمون و ۲۰ درصد معدل داوطلبان صورت گرفت اما برای آزمون ۹۱ احتمال دارد که در گزینش نهایی، نمره مصاحبه دانشگاه محل قبولی با ضریب ۲ و نمره آزمون با ضریب یک محاسبه شود.
درصد سهمیه های تعیین شده برای آزمون های مختلف به این معنی نیست که به عنوان مثال ۲۰ درصد پذیرش دانشجوی دکتری توسط رزمندگان و ۳۰ درصد توسط مربیان دانشگاه ها تکمیل می شود و داوطلبانی که با سهمیه رزمندگان و مربیان در آزمون دکتری شرکت می‌کنند باید ۸۰ درصد کمترین نمره را کسب کنند.و درغیراینصورت افراد با سهمیه آزاد به جای آنها پذیرش خواهند شد.
آزمون درس های تخصصی دکتری سال ۹۱ برخلاف سال ۹۰ در نوبت صبح و آزمون درس های عمومی در نوبت بعدازظهر برگزار خواهد شد و این جابجایی به درخواست داوطلبان صورت گرفته است.
در آزمون دکترای سال ۹۱ پس از برگزاری آزمون در ۲۵ فروردین ماه سال ۹۱ و پیش از انتخاب رشته برای داوطلبان کارنامه صادر می شود.
در اولین آزمون دکتری ۱۳۱ هزار داوطلب ثبت‌نام کرده بودند که اکنون در دومین آزمون، ۱۷۹ هزار داوطلب ثبت‌نام کردند و از نظر تعداد متقاضیان نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد رشد داشته‌که نشان می‌دهد داوطلبان به برگزاری این آزمون اعتماد دارند.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در واکنش به این سؤال که برخی داوطلبان رتبه اول را کسب کرده‌اند اما قبول نشده‌اند، ‌گفت:‌ قویاً این موضوع را رد می‌کنم و اگر داوطلبی رتبه اول را کسب کرده و در دانشگاهی پذیرفته نشده به بنده مراجعه کند تا وی را به یکی از دانشگاه‌ها معرفی کنم.