سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – تهران – رییس دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: معضل پایان نامه فروشی با حذف این واحد درسی در دانشگاه ها برطرف نمی شود.

نتایج کارشناسی ارشد ۹۶ دانشگاه آزاد و سراسری

پایان نامه فروشی

به گزارش پی اچ دی آزمون ، محمد علی برخورداری روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاه ایرنا در همین زمینه اظهار داشت: در دانشگاه علم و صنعت برخی از دانشکده ها پایان نامه ندارند.
وی گفت: اطلاع دقیقی از موضوع حذف پایان نامه ها در مقطع کارشناسی ندارم اما اگر این امر به سبب تقلب های علمی باشد به نظر می رسد اقدام مناسبی نیست.
رییس دانشگاه علم و صنعت ایران افزود: باید با معضل پایان نامه فروشی به صورت ریشه ای برخورد کرد و این باور را در جامعه تلقین کرد که خرید پایان نامه از فروش آن به مراتب اقدام زشت تری است.
وی ادامه داد: باید اقدامات علمی و اساسی در این زمینه صورت گیرد که مشتری برای بنگاه های پایان نامه فروشی وجود نداشته باشد.
برخورداری خاطرنشان کرد: مشکلات مالی و معیشتی اساتید و سیاست های نادرست پذیرش زیاد دانشجویان در این زمینه بایستی اصلاح شود.
وی افزود: هم اکنون مراکز علمی در برخی از شهرستان با رشد روزافزون دانشجو مواجه است و اساتید و هیات علمی این دانشگاه ها اندک هستند. وقتی چنین حالتی صورت گیرد به طور طبیعی استاد وقت چندانی برای هماهنگی با دانشجو در امر تهیه پایان نامه ندارد.
محمد رضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور پیشتر به خبرنگار ایرنا گفته بود، درخصوص وضعیت پایان نامه ها در کشور برخی مقررات باید تغییر کند به ویژه در مقطع تحصیلی کارشناسی ضرورتی به تهیه پایان نامه وجود ندارد.
به گفته مخبر دزفولی، گزارش های زیادی در مورد سرقت و تقلب علمی به شورای عالی انقلاب فرهنگی می رسد و با توجه به این تخلفات اعضای شورا بر این باورند که ضرورتی ندارد که دانشجوی مقطع کارشناسی پایان نامه ارائه دهد.