دانشجو.دانشگاهسایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی گفت: اداره کل مشاوره در این دانشگاه راه اندازی شده که با راه اندازی این اداره کل ارائه خدمات مشاوره ای به دانشجویان این دانشگاه توسعه می یابد.

بهزاد بهرامی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: باتوجه به ادغام معاونت فرهنگی و دانشجویی در دانشگاه جامع علمی کاربردی اداره کل مشاوره در ستاد این دانشگاه ایجاد شد و این اداره کل درحال برنامه ریزی برای ارائه خدمات مشاوره به دانشجویان است.

وی افزود: برنامه داریم مشاوران را در واحدهای استانی این دانشگاه در ساعات مشخص مستقر کنیم تا براین اساس ارائه خدمات مشاوره به دانشجویان این دانشگاه توسعه یابد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی تاکید کرد: برخی از مراکز این دانشگاه دارای مشاوره هستند اما در گذشته فعالیت های مربوط به این حوزه در این دانشگاه متمرکز نبوده است.

بهرامی نسب خاطرنشان کرد: به مراکز این دانشگاه در گذشته ابلاغ شده بود که باید خدمات مشاوره را به دانشجویان ارائه کنند که با راه اندازی اداره کل مشاوره در دانشگاه این موضوع با جدیت دنبال می شود.