مدالسایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – طبق دستورالعمل اداره کل تربیتی سازمان امور دانشجویان به دارندگان عناوین اول تا سوم مسابقات قهرمانی پاداش هایی اعطا می شود.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار مهر، براساس ماده ۱۷ آیین نامه ها و دستورالعمل های پرداخت وام های دانشجویی و اجاره بهای خوابگاه های دانشجویی مندرج در قانون و اساسنامه صندوق رفاه دانشجویان، به دارندگان عناوین اول تا سوم مسابقات قهرمانی با تایید اداره کل تربیت بدنی دانشگاه یا اداره کل تربیتی وزارت علوم پاداش هایی در قالب اعطا ی وام دانشجویی پرداخت می شود.

براین اساس به دانشجویان دارنده عناوین اول تا سوم مسابقات قهرمانی مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو برابر سقف مجاز وام ضروری اعطا می شود.

همچنین به دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری حرفه ای و تخصصی که دارنده عناوین اول تا سوم مسابقات قهرمانی باشند نیز سه برابر سقف مجاز وام ضروری پرداخت خواهد شد.