دانشگاه صنعتی اصفهان سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: رویکرد این دانشگاه به موضوع عفاف و حجاب برخوردهای ارشادگرایانه و تربیتی است.

سید محمود مدرس هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از دو سال گذشته توجه به موضوع عفاف و حجاب در دانشگاه صنعتی اصفهان آغاز و در این راستا کمیته فرهنگ عمومی تشکیل شده است.

وی افزود: در کمیته فرهنگ عمومی اتاق فکری درخصوص مسائل عمومی فرهنگی و موضوع عفاف و حجاب تشکیل می شود.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان خاطرنشان کرد: برای اجرایی سازی برنامه های این کمیته اقدام به تشکیل دفتر فرهنگ عمومی کرده ایم که این دفتر فعالیت های اجرایی  کمیته را انجام می دهد.

مدرس هاشمی تاکید کرد: رویکرد ما در خصوص عفاف و حجاب یک رویکرد ارشادی و تربیتی است و با اجرای این برنامه به نتایج مطلوبی نیز رسیده ایم.

وی عنوان کرد: در این دانشگاه به جای برخوردهای انتظامی، امنیتی و تند درخصوص عفاف و حجاب برخوردهای تربیتی را دنبال کردیم.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان تاکید کرد: در کمیته فرهنگ عمومی این دانشگاه حدود ۴۰۰ دانشجوی این دانشگاه مورد رفتارهای ارشادگرایانه و تربیتی قرار گرفته اند.