سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  تهران – ایرنا – شیوه نامه پذیرش دانشجوی غیر ایرانی – غیر بورسیه در جلسه شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی – کاربردی تصویب شد.

پی اچ دی آزمون : به گزارش ایرنا از دانشگاه جامع علمی – کاربردی، نخستین جلسه شورای مرکزی دانشگاه در سال ۹۵ با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، سرپرست و اعضا هیات رئیسه دانشگاه جامع علمی کاربردی و سایر اعضای حقیقی و حقوقی شورا در محل وزارت علوم برگزار شد.
در جلسه شورای مرکزی دانشگاه، اهداف و ماموریت های کلان نظام آموزش عالی علمی کاربردی، شرح وظایف و اختیارات شورا و برنامه های آینده دانشگاه تشریح و گزارشی از روند تدوین، بررسی و تصویب برنامه های درسی علمی کاربردی و چالش های پیش روی دانشگاه ارائه شد.
بررسی شیوه نامه پذیرش دانشجوی غیر ایرانی – غیر بورسیه در دانشگاه جامع علمی – کاربردی از جمله دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که پس از بحث و بررسی در ۹ ماده و ۷ تبصره به تصویب رسید.
در این شیوه نامه شرایط عمومی و اختصاصی پذیرش دانشجویان غیر ایرانی – غیر بورسیه، ظرفیت پذیرش دانشجو در هر سال و نحوه تعیین شهریه دوره های تحصیلی و همچنین مقررات آموزشی پذیرش دانشجوی غیر ایرانی – غیر بورسیه در دانشگاه جامع علمی – کاربردی پیش بینی شده است.
فراهنگ ** ۹۱۸۷ ** ۱۰۷۱ * خبرنگار: حمیدرضا بازگشا * انتشار دهنده: امید غیاثوند